DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181290

Про механізм горіння твердого палива

V. G. Vinnikova, О. M. Kholkin

Анотація


Механізм горіння твердого палива являє собою сукупність різних зон горіння, що характеризують багатостадійний процес перетворення вихідного палива в кінцеві продукти згоряння. Спостереження, здійснені візуально і фотографічним способами, показали, що в інтервалі тиску від 1 до 150 атм. поміж поверхнею горіння зразка, на якій відбувається газифікація конденсованої фази, та зоною максимальної температури існує ще одна зона, яка називається «темною зоною». У цій зоні тривають інтенсивні хімічні реакції, які завершують газифікацію конденсованої фази та постачають продукти горіння в факел полум’я. Результати дослідження показали, що максимальне тепловиділення відбувається в конденсованій фазі палива. Аналіз поглинальної здатності факела полум’я показав, що зона максимальної температури наближається до поверхні зразка палива, а відведення тепла з димогазових зон становить 5-10% від загальної кількості тепла, що виділяється в реакційній зоні зразка. У результаті досліджень встановлено, що провідну роль при горінні твердого палива грає конденсована фаза. При цьому можна змінювати не тільки швидкість горіння, а й її температурний профіль

Ключові слова


горіння; тверде паливо; порох; конденсована фаза

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел (ГОСТ):

Похил П.Ф. О механизме горения бездымных порохов / П.Ф. Похил // Физика взрыва. – М., 1953. – № 2 – С. 181-195.

Похил П.Ф. О механизме горения бездымных порохов / П.Ф. Похил, Л.Ф. Ромаданова, М.М. Белов // Физика взрыва. – М., 1955. – № 3. – С. 93-97.

Винникова В.Г. Исследование механизма горения соединений класса диолов в качестве компонентов твердых ракетных топлив : дис. … канд. техн. наук : 05.17.07 / Винникова Валентина Григорьевна. – М., ИФХ АН СССР, 1973. – 147 с.

Похил П.Ф. Методы исследования процессов горения и детонации / П.Ф. Похил, В.М. Мальцев, В.М. Зайцев. – М. : Наука, 1969. – 297 с.

Канторович Б.В. Основы теории горения и газификации твердого топлива / Б.В. Канторович. – М. : Книга по требованию, 2013. – 600 с.

Зельдович Я.Б. К теории горения порохов и взрывчатых веществ / Я.Б. Зельдович // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 1942. – № 11-12. – С. 498-509.

References:

Pokhil P.F. O mekhanizme goreniya bezdymnykh porokhov [On the mechanism of burning smokeless powders]. Fizika vzryva – Explosion physics, 1953, no. 2, pp. 181-195. (Rus.)

Pokhil P.F., Romadanova L.F., Belov M.M. O mekhanizme goreniya bezdymnykh porokhov [On the mechanism of burning smokeless powders]. Fizika vzryva – Explosion physics, 1955, no. 3, pp. 93-97. (Rus.)

Vinnikova V.G. Issledovaniye mekhanizma goreniya soyedineniy klassa diolov v kachestve komponentov tverdykh raketnykh topliv. Diss. kand. techn. nauk [Investigation of the mechanism of burning compounds of the class of diols as components of solid rocket fuels. Cand. tech. sci. diss.]. Moscow, 1973. 147 p. (Rus.)

Pokhil P.F., Mal’tsev V.M., Zaitsev V.M. Metody issledovaniya protsessov goreniya i detonatsii [Methods for studying the processes of combustion and detonation]. Moscow, Nauka Publ., 1969. 297 p. (Rus.)

Kantorovich B.V. Osnovy teorii goreniya i gazifikatsii tverdogo topliva [Fundamentals of the theory of combustion and gasification of solid fuels]. Moscow, Kniga po trebovaniyu Publ., 2013. 600 p. (Rus.)

Zel’dovich Ya.B. K teorii goreniya porokhov i vzryvchatykh veshchestv [On the theory of the combustion of powders and explosives]. Zhurnal eksperimenta’noy i teoreticheskoy fiziki – Journal of Experimental and Theoretical Physics, 1942, no. 11-12, pp. 498-509. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.