Освоєння технології наплавлення роликів МБЛЗ в промислових умовах

Автор(и)

  • L. K. Leshchinskiy
  • V. N. Matvienko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. P. Ivanov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • K. K. Stepnov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • E. I. Vozyanov ВАТ «МК «Азовсталь», м. Маріуполь, Ukraine
  • O. V. Karaulanov ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181363

Ключові слова:

ролики машин безперервного лиття заготовок, наплавлення, диференційований підхід, вибір матеріалів і технології, функціональна схема управління

Анотація

Встановлено, що підвищити ефективність процесу наплавлення роликів МБЛЗ в промислових умовах дозволяє диференційований підхід до вибору конструкції поверхневого шару, матеріалів, технології та обладнання для наплавлення. Це передбачає вибір матеріалів для наплавлення роликів в залежності від місця розташування в зоні вторинного охолодження, інтенсивності зносу і розтріскування. Показано, що підвищити опір розтріскуванню роликів, не змінюючи складу наплавленого шару, дозволяють розриви його суцільності за рахунок формування з одиночних валиків без перекриття. При розробці технології наплавлення слід враховувати, що оптимальне співвідношення ширини наплавленого валика і діаметра ролика залежить від кута нахилу валика до твірної циліндра. Виявлено рекомендовані межі зміни кута нахилу валика і встановлено, що для кожного значення кута нахилу існує певне відношення його ширини до діаметру ролика, яке залежить від діаметра. Встановлено розміри зони нагріву основного металу, які визначають необхідні співвідношення величини зазору між суміжними валиками. Запропоновано і освоєно в промислових умовах схеми наплавлення роликів МБЛЗ, що передбачають диференційований підхід до вибору ширини валиків, зазору між ними, кута нахилу валика в одну або в різні сторони від середини бочки до її країв. Для реалізації запропонованих схем розроблена функціональна система управління наплавочною установкою, яка забезпечує узгодження швидкості обертання виробу і переміщення наплавочного апарату. Оснащення системи управління кінцевими вимикачами дозволяє здійснити відробіток траєкторії наплавлення валиків з зазором між ними під заданим кутом до твірної

Біографії авторів

L. K. Leshchinskiy

Доктор технічних наук, професор

V. N. Matvienko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. P. Ivanov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

K. K. Stepnov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Інженер

E. I. Vozyanov, ВАТ «МК «Азовсталь», м. Маріуполь

Головний зварник

O. V. Karaulanov, ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ»

Головний зварник

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Le Jeune D. Roll Performance in the Hot Strip Mill using Proven Welding Technology and Specially Developed Welding Materials to Reduce Operational Cost and Maximise Productivity / D. Le Jeune, J. Morris, P. Collins // AISTech. 2007 Proceedings. – Vol. I. – Pp. 1-9.

Le Jeune D. Roll Welding in the Hot Strip Mill: Pinch Roll Welding / D. Le Jeune, S. Hunt, J. Mathew // Symposium on Welding in Steel Plant and Mining Industry (27-28 February 2006). – Pp. 1-5.

Le Jeune D. The Weld Cladding of Foot and Top Segment Rolls to Improve Roll Life / D. Le Jeune, J. Morris, P. Collins // AISTech. 2008 Proceedings. – Vol. II. – Pp. 1195-2002.

Технологическая инструкция ТИ-413-17-34:2014 «Ремонт роликов МНЛЗ-1, 2 ЧАО «ММК им. Ильича». – ООО «Метинвест–МРМЗ», 2014. – 18 с.

Вдовин К.Н. Способы повышения стойкости роликов МНЛЗ / К.Н. Вдовин, А.А. Подосян, А.С. Бердников // Сталь. – 2010. – № 5. – С. 112-114.

Improvement in operating efficiency of continuous casting machine slab rolls / E.I. Vozyanov, О.V. Korobka, О.V. Кaraulanov, L.K. Leshchinskii, V.N. Matvienko // Metallurgist. – 2018. – Vol. 62 (7-8). – Pp. 681-685. – Mode of access: DOI: 10.1007/s11015-018-0708-9.

Домбровский Ф.С. Работоспособность наплавленных роликов машин непрерывного литья заготовок / Ф.С. Домбровский, Л.К. Лещинский. – Киев : Институт электросварки

им. Е.О. Патона, 1995. – 198 с.

Буланов С.Н. Машины непрерывного литья заготовок. Теория и расчёт / С.Н. Буланов, Л.Г. Корзун, Е.П. Парфёнов – Екатеринбург : Уралмаш–Металлургическое оборудование, 2004. – 349 с.

Крылов С.В. Модернизация наплавочных установок в условиях ремонтных предприя-тий / С.В. Крылов, О.В. Карауланов, А.В. Щебетовский // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2018. – № 1. – С. 72-73.

References:

Le Jeune D., Morris J., Collins P. Roll Performance in the Hot Strip Mill using Proven Weld-ing Technology and Specially Developed Welding Materials to Reduce Operational Cost and Maximise Productivity. AISTech. 2007 Proceedings, vol. I, pp. 1-9.

Le Jeune D., Hunt S., Mathew J. Roll Welding in the Hot Strip Mill: Pinch Roll Welding. Symposium on Welding in Steel Plant and Mining Industry, 2006, pp. 1-5.

Le Jeune D., Morris J., Collins P. The Weld Cladding of Foot and Top Segment Rolls to Im-prove Roll Life. AISTech. 2008 Proceedings, vol. II, pp. 1195-2002.

Technologicheskaya instuktsiya ТI-413-17-34:2014 «Remont rolikov MNLZ-1,2 ChAO

«MMK im. Illicha» [Technological instruction ТI-413-17-34:2014 «Repair of rollers of continuous casting machine-1,2 PJSC «Ilyich Iron and Steel Works» of Mariupol»]. Mariupol, LTD «МЕТINVEST-МRМZ» Publ., 2014. 18 p. (Rus.)

Vdovin K.N., Podosyan A.A., Berdnikov A.S. Sposoby povysheniya stoykosti rolikov MNLZ [Ways resistance rollers CASTERS]. Stal – Steel, 2010, no. 5, pp. 112-114. (Rus.)

Vozyanov E.I., Korobka О.V., Кaraulanov О.V., Leshchinskii L.K., Matvienko V.N. Improvement in operating efficiency of continuous casting machine slab rolls. Metallurgist, 2018, vol. 62, pp. 681-685. doi:10.1007/s11015-018-0708-9.

Dombrovskiy F.S., Leshchinskiy L.K. Rabotosposobnost naplavlennykh rolikov mashin nepreryvnogo litya zagotovok [Operability overlaid rollers continuous casting machines]. Kiev, Institute elektrosvarki im. E.O.Patona Publ., 1995. 198 p. (Rus.)

Bulanov S.V., Korzun L.G., Parfenov E.P. Mashiny nepreryvnogo litya zagotovok. Teoriya i raschet [Continuous Billet Casting Machine. Theory and Design]. Ekaterinburg, Uralmach, Metallurgicheskoe oborudovanie Publ., 2004. 349 p. (Rus.)

Krylov S.V., Кaraulanov О.V., Shchebetovskiy O.V. Modernizatsiya naplavochnykh ustano-vok v usloviyakh remontnykh predpriyatiy [Modernization of surfacing installations in the conditions of repair enterprises]. Oborudovanie i instrument dlya professionalov – Equipment and Tools for Professionals, 2018, no. 1, pp. 72-73. (Rus.)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Зварювальне виробництво

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>