DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181493

Організація віртуальних інтелектуальних лабораторних робіт

O. M. Zynovchenko, G. G. Garkusha

Анотація


В роботі надана класифікація лабораторних робіт по цілі їх виконання. Пропонується спосіб організації віртуальних лабораторних робіт, де очі­кується отримання навичок роботи зі складним обладнанням або з комплексом промислових об’єктів з панелі управління, оскільки реальне лабораторне обладнання має високу вартість і високу вірогідність пошкодження. Мета способу – підви­щення дидактичної ефективності навчання, автоматичне оцінювання роботи студента, зниження навантаження викладача, зниження витрат на лабораторне обладнання та виключення ризику пошкодження обладнання. Спосіб полягає у тому, що кожен студент працює відповідно до свого варіанту, в залежності від якого формується математична модель досліджуваного об’єкта або процесу і коре­ктні результати, які мають бути отримані після виконання лабораторної роботи. Варіант виконання роботи та службова інформація зберігаються в реєстраційному файлі студента, який формується і видається викладачем. Всі дії студента контролюються комп’ютером для запобігання збоїв в роботі математичної моделі і для надання навчальному процесу коректного напрямку. Якщо дія студента є коректна, вона надається в математичну модель. Якщо дія не є коректна, вона ігнорується і відповідна інформація надається в базу повідомлень та пояснень, де комп’ютер відбирає повідомлення для студента, яке пояснює некоректну дію. Студент робить необхідні вимірювання, обробляє їх і отримує кінцеві результати, після чого комп’ютер порівнює їх з коректними результатами. Якщо похибка розбіжності результатів студента і комп’ютера перевищує критичний рівень, ці результати не приймаються. Якщо похибка нижче критичного рівня, дані результати приймаються і оцінюються. Після завершення віртуальної лабораторної роботи комп’ютер формує оцінки за отримані результати і підсумкова оцінка записується в реєстраційний файл студента

Ключові слова


віртуальна лабораторна робота; дидактична ефективність; автоматичне оцінювання; навантаження викладача; математична модель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Список использованных источников (ГОСТ):

Электроника и электротехника : Учебные ресурсы для студентов и преподавателей. Моделирование электрических цепей и электронных схем в программе TINA / Сост. В.А. Алехин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www.toe-mirea.ru/video.html.

Электротехника и электроника : Методическая разработка к лабораторному практикуму по курсу / Сост. М.Ю. Маслов, В.А. Ружников, Д.В. Скачков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ resource/910/76910/files/eielabs.pdf.

Пат. 2523180С1 Российская Федерация, МПК G 06 Q 50/20, G 06 N 5/00, G 09 B 23/28. Способ оценки правильности действий обучаемого трансфеморальной аортографии с использованием виртуального компьютерного тренажёра / А.В. Колсанов, Б.И. Яремин, Н.В. Сапцин. – № 2012156116/08; заяв. 24.12.12; опубл. 20.07.14, Бюл. № 20. – 3 с.

Гаркуша Г.Г. Интеллектуальное компьютерное приложение «виртуальная интерактивная лекция» / Г.Г. Гаркуша, А.Н. Зиновченко // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2015. – № 31. – С. 203-209. – (Серія : Технічні науки).

References:

Alekhin V.A. Elektronika i elektrotekhnika: Uchebnye resursy dlia studentov i prepodavatelei. Modelirovanie elektricheskikh tsepei i elektronnykh skhem v programme TINA (Electronics and Electrical Engineering: Learning Resources for Students and Teachers. Modeling electrical circuits and electronic circuits in the program TINA) Available at: http:/www.toe-mirea.ru/video.html (accessed 15 January 2019). (Rus.)

Maslov M.Iu., Ruzhnikov V.A., Skachkov D.V. Elektrotekhnika i elektronika: Metodicheskaia razrabotka k laboratornomu praktikumu po kursu (Electrical Engineering and Electronics: Methodological development for a laboratory workshop on the course) Available at: http://window.edu.ru/ resource/910/76910/files/eielabs.pdf (accessed 05 Fabruary 2019). (Rus.)

Kolsanov A.V., Iaremin B.I., Saptsin N.V. Sposob otsenki pravil’nosti deistvii obuchaemogo transfemoral’noi aortografii s ispol’zovaniem virtual’nogo komp’iuternogo trenazhera [A method for evaluating the correctness of the actions of a trained transfemoral aortography using a virtual computer simulator]. Patent RU, no. 2523180С1, 2014. (Rus.)

Garkusha G.G., Zinovchenko A.N. Intellektual’noe komp’iuternoe prilozhenie «virtual’naia interaktivnaia lektsiia» [Intelligent computer application «Virtual interactive lecture»]. Vіsnik Priazovs’kogo Derzhavnogo Tekhnіchnogo Unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2015, no. 31, pp. 203-209. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.