Метод керування коректором коефіцієнта потужності з інтегрованими функціями активного фільтру

Автор(и)

  • V. V. Burlaka ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. V. Gulakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. A. Fedorovskaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.22.2011.21454

Ключові слова:

коректор коефіцієнта потужності, паралельний активний фільтр.

Анотація

Запропоновано метод керування однофазним коректором коефіцієнта потужності (ККП), який дозволяє обмежено інтегрувати в нього функції паралельного активного фільтру. Особливостями розробленого методу є врахування особливостей ККП: неможливість роботи з негативною миттєвою активною потужністю та відсутність датчиків струму нелінійних навантажень.

Біографії авторів

V. V. Burlaka, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, старший викладач

S. V. Gulakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

S. A. Fedorovskaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

старший викладач

Посилання

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005). Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (МЭК 61000-3-4:1998). Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.3.12-2006 (МЭК 61000-3-12:2004). Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение гармонических составляющих тока, создаваемых техническими средствами с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения общего назначения. Нормы и методы испытаний.

DIP-PFC Application Note // Mitsubishi Electric Corporation: Power Semiconductor Device Division. – Doc. No. DPH-2365-e.

Routimo M. Current sensorless control of a voltage-source active power filter / M. Routimo, M. Salo, H. Tuusa // In proc. APEC’2005, 6-10 march 2005. – Vol.3, pp. 1696 – 1702.

Бурлака В.В. Активный корректор коэффициента мощности с повышенным быстродействием регулятора напряжения / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій “РТ-2010”: Матеріали 6-ої міжнар. молодіжної наук.-техн. конф. 19 – 24 квітня 2010 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – с. 54.

Туманов М.П. Теория импульсных, дискретных и нелинейных систем автоматического управления: Учебное пособие / М.П. Туманов – М.: МГИЭМ, 2005. – 63 с.

Патент №92420 Украïни на винахід. МПК H02H 7/09 Трифазний випрямлювач зварювального струму з безпосереднім перетворенням / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, заявитель и патентообладатель Приазовский государственный технический университет – № а 2009 07499; заявл. 17.07.2009; опубл. 25.10.2010. – Бюл. № 20. – 4 с.

Бурлака В.В. Перспективные сварочные источники с трехфазным питанием / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : тематичний збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2010. – № 2 (19). – С. 48-51.

Бурлака В.В. Трехфазный обратноходовый источник питания с активной коррекцией коэффициента мощности / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // «Актуальні задачі сучасних технологій»: міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів, Тернопіль, 21-22 грудня 2010 р. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. – С. 109.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>