Розробка програмного додатку для роботи зі слабоструктурованими даними медичних протоколів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.42.2021.240563

Ключові слова:

слабоструктуровані медичні дані, запит, JSON, база даних, API, програмний інтерфейс

Анотація

У даній роботі розглядається реалізація пошуку слабоструктурованих даних медичних протоколів з використанням API, який був створений на базі програмного додатку. Запропоновано процес обробки слабоструктурованого медичного протоколу шляхом формування JSON-файлів, занесення їх до бази даних та представлення на веб-сторінці. Запити користувача оброблюються через розроблений API та відображаються у вигляді результату через створений інтерфейс програмного додатку. Запропоновано структуру зберігання даних медичних протоколів у реляційній базі даних, механізм їх занесення та оновлення бази шляхом виконання автоматизованого скрипту. На прикладі тестових даних представлено градацію параметрів, що отримані шляхом первинної обробки протоколу і чітко характеризують симптоми та дозволяють швидко визначити захворювання. Розроблено програмний інтерфейс, який реалізує автоматичний витяг даних з бази даних, застовуючи PHP, та дозволяє взаємодіяти лікарю з системою шляхом розширення вже існуючої інформаційної системи – довідника медичних протоколів у pdf-форматі, та реалізовано пошук ймовірних хвороб на основі введених лікарем симптомів через API шляхом використання мови програмування PHP. Покроково описані етапи методу обробки вхідних симптомів та представлено у вигляді вихідного запиту з відображенням ілюстрованих прикладів роботи через інструмент тестування та розробки API – Postman. Запити відправляються до бази даних, результат виводиться у форматі JSON. Даний підхід дозволяє динамічно формувати запит та, в залежності від вхідних параметрів, оброблювати існуючі дані у базі даних. Як результат, розроблено програмний додаток, який за введеними симптомами виводить усі можливі хвороби, що мають відповідні симптоми

Біографії авторів

Д.В. Бичко , Сумський державний університет, м. Суми

Аспірант

В.В. Шендрик , Сумський державний університет, м. Суми

Кандидат технічних наук, доцент

Ю.В. Парфененко , Сумський державний університет, м. Суми

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Уніфіковані протоколи в педіатрії [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні да-ні. – Режим доступу: https://uniprotped.med.sumdu.edu.ua/. – Назва з екрану.

Bychko D. Method of Primary Processing Unstructured Medical Data / D. Bychko, V. Shendryk, Y. Parfenenko // 2020 International Conference on e-Health and Bioengineering (EHB). – 2020. – Pp. 1-4. – Mode of access: https://doi.org/10.1109/EHB50910.2020.9280175.

Бичко Д. Метод первинної обробки слабоструктурованих медичних даних / Д. Бичко, В. Шендрик, Ю. Парфененко // Information systems and networks. – 2020. – Vol. 8. – С. 1-10. – Режим доступу: https://doi.org/10.23939/sisn2020.08.001.

Petkovic D. Shredding JSON Data into Relational Environment / D. Petkovic, A. Piriyaie // International Journal of Computer Applications. – February, 2021. – Vol. 174 (17). – Pp. 25-29. – Mode of access: https://doi.org/10.5120/ijca2021921058.

Tiwary G. Compression of XML and JSON API Responses / G. Tiwary, E. Stroulia, A. Sri-vastava // IEEE Access. – April, 2021. – Pp. 1-15. Mode of access: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3073041.

Petkovic D. JSON Integration in Relational Database Systems / D. Petkovic // International Journal of Computer Applications. – June, 2017. – Vol. 168 (5). – Pp.14-19. – Mode of access: https://doi.org/10.5120/ijca2017914389.

Oracle Database 12c Standard Edition 2 [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://softlist.com.ua/catalog/product-oracle-database-12c/. – На-зва з екрану.

References:

Unifikovani protokoly v pediatrii (Unified protocols in pediatrics) Available at: https://uniprotped.med.sumdu.edu.ua/ (accessed 08 March 2021). (Ukr.)

D. Bychko, V. Shendryk, Y. Parfenenko. Method of Primary Processing Unstructured Medi-cal Data. 2020 International Conference on e-Health and Bioengineering (EHB), 2020, pp. 1-4.

doi: 10.1109/EHB50910.2020.9280175.

Bychko D., Shendryk V., Parfenenko Y. Metod pervinnoї obrobki slabostrukturovanikh medichnikh danikh [The method of primary processing of poorly structured medical data]. Information systems and networks, 2020, vol. 8, pp. 1-10. doi: 10.23939/sisn2020.08.001. (Ukr.)

Petkovic D., Piriyaie A. Shredding JSON Data into Relational Environment. International Journal of Computer Applications, February 2021, vol. 174 (17), pp. 25-29. doi: 10.5120/ijca2021921058.

Tiwary G., Stroulia E., Srivastava A. Compression of XML and JSON API Responses. IEEE Access, April 2021, pp. 1-15. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3073041.

Petkovic D. JSON Integration in Relational Database Systems. International Journal of Computer Applications, June 2017, vol. 168 (5), pp.14-19. doi: 10.5120/ijca2017914389.

Oracle Database 12c Standard Edition 2 Available at: https://softlist.com.ua/catalog/product-oracle-database-12c/ (accessed 08 March 2021). (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології