Кінетичні особливості розчинення твердих тіл у рідкому розплаві

Автор(и)

  • P. S. Kharlashin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. Y. Bakst ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • A. V. Bendich ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.25.2012.29155

Ключові слова:

дифузійне плавлення, тверде тіло, розплав, коефіцієнт дифузії, масоперенос, концентрація, межа розділу фаз, баланс маси, лінійна швидкість

Анотація

Розглянуто повний баланс маси речовини у процесі розчинення твердого тіла. На підставі балансу складені диференціальні рівняння зміни у часі масової і лінійної швидкості розчинення твердого тіла у рідкій фазі. Виведені нові рівняння принципово відрізняються від загальноприйнятих тим, що при наявності концентрованого розчину розрахункова швидкість розчинення значно більша,
тому що в них враховується не тільки зміна концентрації розплаву в часі, але й величина коефіцієнта масопереносу. Запропоновані рівняння найбільш актуальні при розрахунках кінетики розчинення твердих тіл у концентрованих розплавах (наприклад, заліза у залізовуглецевому розплаві, вапна у шлаку, тощо)

Біографії авторів

P. S. Kharlashin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. Y. Bakst, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

A. V. Bendich, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Меджибожський М.Я. Основи термодинаміки і кінетики сталеплавильних процесів / М.Я. Меджибожський, П.С. Харлашин // К. : Вища школа, 1993. – 328 с.

Меджибожский М.Я. Уточнение основного закона кинетики растворения твёрдых тел в жидкостях / М.Я. Меджибожский // Известья ВУЗов. Чёрная металлургия. – 1974. – № 2. – С. 53-57.

Харлашин П.С. Мышьяк и его роль в металлургических процессах / П.С. Харлашин // К. : Вища школа, 1993. – 304 с.

Меджибожский М.Я. Теоретические основы сталеплавильных процессов / М.Я. Меджибожский, П.С. Харлашин // К. : УМК ВО, 1992. – 250 с.

Меджибожский М.Я. Основы термодинамики и кинетики сталеплавильных процессов / М.Я. Меджибожский // Киев, Донецк. : Вища школа. Головное издательство, 1986. – 280 с.

Харлашин П.С. Влияние мышьяка на свойства металлических систем и качество стали / П.С. Харлашин, М.А. Шумилов, Е.И. Якушечкин // К. : Вища школа, 1991. – 344 с.

Явойский В.И. Теория процессов производства стали / В.И. Явойский // М.: Металлургия, 1967. – 792 с.

Островский О.Н. Свойства металлических расплавов / О.И. Островский, В.А. Григорян, А.Ф. Вишкарев // М. : Металлургия, 1988. – 304 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фізична хімія та теорія металургійних процесів

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>