Формоутворення зварювальної ванни при широкошаровому наплавленні під флюсом складеним стрічковим електродом

Автор(и)

  • V. M. Matvienko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • L. K. Leshchinskiy
  • V. O. Mazur ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.26.2013.30130

Ключові слова:

широкошарове наплавлення, флюс, складений стрічковий електрод, основна стрічка, бічні стрічки, кут повороту, формоутворення ванни, довжина і ширина ванни, глибина проплавлення, коефіцієнт варіації

Анотація

Показано, що при широкошаровому наплавленні складеним стрічковим електродом формоутворення зварювальної ванни залежить від геометрії складеного електроду, що впливає на характер процесу наплавлення під флюсом, розподіл теплової енергії по ширині джерела, нерівномірність розплавлення основної і бічних стрічок, коефіцієнт варіації глибини проплавлення. Математичне моделювання і результати експериментів дозволили оцінити вплив кута повороту бічних стрічок складеного електроду на форму, довжину і ширину зварювальної ванни

Біографії авторів

V. M. Matvienko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

L. K. Leshchinskiy

Доктор технічних наук, професор

V. O. Mazur, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Peters G. Elektroschlake – Bandplattirung mit korosionsbeständigen Werkstoffen / G. Peters, Р. Paschold // DVS – Berichte, DVS – Verlag. Düsseldorf. – 2000. – Bd. 209. – Р. 274-279.

А.с. 1561348 СССР, МКИ В23К 9/04. Способ наплавки расщеплённым ленточным электродом / В.Н. Матвиенко, Л.К. Лещинский, В.А. Егоров [и др.]. – № 4488183/25-27; заявл. 28.09.88; опубл. 03.01.90, Бюл. № 16.

Белоусов Ю.В. Выбор оптимальной формы ленточного электрода для широкослойной наплавки / Ю.В. Белоусов, Л.К. Лещинский, Б.Б. Сологуб // Автоматическая сварка. – 1976. – № 12. – С. 24-28.

А.с. 1099490 СССР, МКИ В23К 9/04. Способ наплавки двумя ленточными электродами / Л.К. Лещинский, В.П. Лаврик, В.Н. Матвиенко. – № 3550385/25-27; заявл. 08.02.83; опубл. 22.02.84, Бюл. № 23.

Матвиенко В.Н. Получение многослойного композиционного покрытия наплавкой ленточными электродами / В.Н. Матвиенко, В.П. Иванов, К.К. Степнов // Вестник Приазов. гос. техн. ун-та: Сб. научн. тр. Вып. 6: Мариуполь, 1998. – С. 201-204.

Лещинский Л.К. Слоистые наплавленные и упрочнённые композиции / Л.К. Лещинский, С.С. Самотугин. – Мариуполь: Новый мир, 2005. – 392 с.

Лещинский Л.К. Форма сварочной ванны при наплавке составными ленточными электродами / Л.К. Лещинский, В.Н. Матвиенко, С.В. Гулаков. // Автоматическая сварка. – 1991. – № 11. – С. 58-60.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>