DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39303

Оптимізація міських перевезень вантажів з використанням системних досліджень в області логістики

O. P. Kirkin, V. I. Kirkina

Анотація


Розвиток методології управління, організації і планування на транспорті в більшості випадків здійснюється з позицій логістики. Для об'єднання деяких теоретичних положень в області складської і транспортної логістики виконані їхні системні дослідження. При цьому, подальший розвиток отримав логістичний підхід до управління транспортними процесами на підставі моделей оптимального замовлення складської логістики

Ключові слова


планування; транспортна система; міський транспорт; системні дослідження; логістика

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Губенко В.К. Логистика : учеб. пособие / В.К. Губенко. – Мариуполь, 1996. – 242 с.

Неруш Ю.М. Логистика : учебник / Ю.М. Неруш. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 520 с.

Киркин А.П. Управление транспортными процессами доставки грузов в городских условиях с дополнением критериев логистики / А.П. Киркин, В.И. Киркина // Вiсник Схiдноукраiнського національного унiверситету: Науковий журнал. – Луганськ, 2013. – № 5 (194) ч.2. – С. 61-67.

Лукинский, В.В. Теория и методология управления запасами в цепях поставок: автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.05 / В.В. Лукинский. – С.-Петерб. гос. инженер.-эконом. ун-т, 2008. – 38 с.

Таха, Хемди А. Введение в исследование операций, 7-е издание.: Пер. с англ. / Таха, А. Хемди – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 912 с.

Ларіонов Ю.І. Дослідження операцій. Частина ІІ : навчальний посібник / Ю.І. Ларіонов, Л.С. Марченко, М.А. Хажмурадов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 288 с.

Сергеев В.И. Логистика в бизнесе : учебник / В.И. Сергеев. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 608 с.

Гаджинский А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. – 20-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2012. – 484 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.