Оптимізація міських перевезень вантажів з використанням системних досліджень в області логістики

Автор(и)

  • O. P. Kirkin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. I. Kirkina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39303

Ключові слова:

планування, транспортна система, міський транспорт, системні дослідження, логістика

Анотація

Розвиток методології управління, організації і планування на транспорті в більшості випадків здійснюється з позицій логістики. Для об'єднання деяких теоретичних положень в області складської і транспортної логістики виконані їхні системні дослідження. При цьому, подальший розвиток отримав логістичний підхід до управління транспортними процесами на підставі моделей оптимального замовлення складської логістики

Біографії авторів

O. P. Kirkin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

V. I. Kirkina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

Посилання

Губенко В.К. Логистика : учеб. пособие / В.К. Губенко. – Мариуполь, 1996. – 242 с.

Неруш Ю.М. Логистика : учебник / Ю.М. Неруш. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 520 с.

Киркин А.П. Управление транспортными процессами доставки грузов в городских условиях с дополнением критериев логистики / А.П. Киркин, В.И. Киркина // Вiсник Схiдноукраiнського національного унiверситету: Науковий журнал. – Луганськ, 2013. – № 5 (194) ч.2. – С. 61-67.

Лукинский, В.В. Теория и методология управления запасами в цепях поставок: автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.05 / В.В. Лукинский. – С.-Петерб. гос. инженер.-эконом. ун-т, 2008. – 38 с.

Таха, Хемди А. Введение в исследование операций, 7-е издание.: Пер. с англ. / Таха, А. Хемди – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 912 с.

Ларіонов Ю.І. Дослідження операцій. Частина ІІ : навчальний посібник / Ю.І. Ларіонов, Л.С. Марченко, М.А. Хажмурадов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 288 с.

Сергеев В.И. Логистика в бизнесе : учебник / В.И. Сергеев. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 608 с.

Гаджинский А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. – 20-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2012. – 484 с.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають