Централізована система оптимального регулювання частоти та потужності електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії

Автор(и)

  • O. S. Yandulsky Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Ukraine
  • A. B. Nesterko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52730

Ключові слова:

електроенергетична система, регулювання частоти, оптимальне керування, відновлювані джерела енергії

Анотація

Сучасні підходи до керування електроенергетичними системами (ЕЕС) основані на використанні математичних моделей систем, без яких неможливо здійснювати оптимальне керування. Отримані з системи моніторингу перехідних режимів (СМПР) дані використовуються для ідентифікації моделі електроенергетичної системи, яка є адекватною відносно процесів зміни частоти ЕЕС і дозволяє вирішувати задачу оптимального керування перехідним режимом ЕЕС. Використання керованих відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) при регулюванні процесів зміни частоти підвищує ефективність керування. В роботі розроблено структуру та алгоритми роботи ієрархічної системи централізованого керування, що дозволяє залучити до регулювання частоти керовані ВДЕ

Біографії авторів

O. S. Yandulsky, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Доктор технічних наук, професор

A. B. Nesterko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Аспірант

Посилання

Оцінка динамічних характеристик багатомашинних електроенергетичних систем на основі даних cистеми моніторингу перехідних режимів [Електронний ресурс] / О.С. Яндульський, А.А. Марченко, А.Б. Нестерко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – № 4. – 2014. Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3824/5575.

Shun-Hsien H. System inertial frequency response estimation and impact of renewable resources in ERCOT interconnection / H. Shun-Hsien, S. Sharma // Power and Energy Society General Meeting, IEEE. – 2011. – Р. 1-6.

Chow J.H. Power system coherency and model reduction / J.H. Chow. – London: Springer, 2013. – 300 р.

Doyle J. Robust and optimal control / J. Doyle, K. Glover, K. Zhou. – New Jersey: Prentice hall, 1996. – 596 р.

Ramsay C. Virtual power plant and system integration of distributed energy resources / D. Pudjianto, C. Ramsay, G. Strbac // Renewable power generation, IET. – 2007. – №1. – Р. 10-16.

##submission.downloads##