Підхід до оптимального регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелом розосередженої генерації з урахуванням їх належності одному або різним власникам

Автор(и)

  • O. S. Yandulsky Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Ukraine
  • G. O. Trunina Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52731

Ключові слова:

розподільна електрична мережа, джерело розосередженої генерації, РПН трансформатора, регулювання напруги, критерії оптимальності

Анотація

Сформовано критерії оптимального регулювання напруги в розподільній електричній мережі (РЕМ) з джерелом розосередженої генерації (ДРГ) у випадках їх належності одному або різним власникам з урахуванням особливостей регулювання напруги за допомогою ДРГ та системи РПН трансформатора. Визначено, що у разі економічної невигідності власникам слід перейти до координованої роботи – спільної цільової функції

Біографії авторів

O. S. Yandulsky, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Доктор технічних наук, професор

G. O. Trunina, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Аспірант

Посилання

Зміни встановленої потужності ОЕС України [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим досту-пу:http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=149524&cat_id=35061.

ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств элек-тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – Введ. 1999-01-01. – Межгосударственный стандарт, 1999. – 31 с.

Вимоги до вітрових та сонячних фотоелектричних електростанцій потужністю більше 150 кВт щодо приєднання до зовнішніх електричних мереж. – 2011. – 43 с.

Гаевский А.Ю. Стабилизация напряжения в сети путем компенсации реактивной мощ-ности инверторами ФЭС / А.Ю. Гаевский, И.Э. Голентус // Відновлювана енергетика ХХІ століття : тези доповідей XІV міжнародної науково-практичної конференції (16-20 вересня 2013р.; АР Крим). – АР Крим, 2013. – С. 243-247.

Masoud F. Inverter VAR Control for Distribution Systems with Renewables / F. Masoud // Smart Grid Communications: IEEE International Conference, 17-20 Oct. – 2011. – Рp. 457-462.

Sansawatt T. Integrating distributed generation using decentralised voltage regulation / T. Sansawatt, L.F. Ochoa, G.P. Harrison // IEEE Powerand Energy Society General Meeting. – 2010. – Рp.1-6.

Local Control of Reactive Power by Distributed Photovoltaic Generators: Smart Grid Com-munications / K. Turitsyn, P. Sulc, S. Backhaus, M. Chertkovc // First IEEE International Conference. – 2010. – Рp. 79-84.

Shady A. Power quality assessment via coordinated voltage control in distributed power gen-eration / A. Shady, Е. Hussien // Power International Jornal of Electrical and Power Engi-neering. – 2009. – Vol. 3(6). – Рp. 289-295.

Coordinated Voltage and Reactive Power Control Strategy with Distributed Generator for Improving the Operational Efficiency / J. Ki-Seok, L. Hyun-Chul, B. Young-Sik, P. Ji-Ho // Electr Eng Technol. – 2013. – Vol. 8. – Рр. 742-749.

Лежнюк П.Д. Оптимальне керування нормальними режимами ЕЕС з врахуванням нор-мативного значення технічних втрат електроенергії та технічного стану трансформа-торів з РПН / П.Д. Лежнюк, О.Є. Рубаненко, О.О. Рубаненко // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика». – Донецьк : ДонНТУ. – 2013. – №1(14). – С. 168-172.

Оптимальне керування нормальними режимами ЕЕС з урахуванням технічного стану трансформаторів із РПН [Електронний ресурс] / П.Д. Лежнюк, О.Є. Рубаненко, О.І. Ка-зьмірук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – № 4. – 2012. Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/2657/2856.

Kim T.E. Voltage Regulation Coordination of Distributed Generation System in Distribution System / T.E. Kim, J.E. Kim // Power Engineering Society Summer Meeting, 15-19 July. – 2001. – Рp. 480-484.

Co-оrdinated Voltage Regulation In Distribution Networks With Embedded Generation / Ro-berto Caldon, Silvano Spelta, Valter Prandoni, Roberto Turri // 18th International Confe-rence, 6-9 June. – 2005. – Рp. 1-4.

##submission.downloads##