DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52731

Підхід до оптимального регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелом розосередженої генерації з урахуванням їх належності одному або різним власникам

O. S. Yandulsky, G. O. Trunina

Анотація


Сформовано критерії оптимального регулювання напруги в розподільній електричній мережі (РЕМ) з джерелом розосередженої генерації (ДРГ) у випадках їх належності одному або різним власникам з урахуванням особливостей регулювання напруги за допомогою ДРГ та системи РПН трансформатора. Визначено, що у разі економічної невигідності власникам слід перейти до координованої роботи – спільної цільової функції

Ключові слова


розподільна електрична мережа; джерело розосередженої генерації; РПН трансформатора; регулювання напруги; критерії оптимальності

Повний текст:

PDF

Посилання


Зміни встановленої потужності ОЕС України [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим досту-пу:http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=149524&cat_id=35061.

ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств элек-тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – Введ. 1999-01-01. – Межгосударственный стандарт, 1999. – 31 с.

Вимоги до вітрових та сонячних фотоелектричних електростанцій потужністю більше 150 кВт щодо приєднання до зовнішніх електричних мереж. – 2011. – 43 с.

Гаевский А.Ю. Стабилизация напряжения в сети путем компенсации реактивной мощ-ности инверторами ФЭС / А.Ю. Гаевский, И.Э. Голентус // Відновлювана енергетика ХХІ століття : тези доповідей XІV міжнародної науково-практичної конференції (16-20 вересня 2013р.; АР Крим). – АР Крим, 2013. – С. 243-247.

Masoud F. Inverter VAR Control for Distribution Systems with Renewables / F. Masoud // Smart Grid Communications: IEEE International Conference, 17-20 Oct. – 2011. – Рp. 457-462.

Sansawatt T. Integrating distributed generation using decentralised voltage regulation / T. Sansawatt, L.F. Ochoa, G.P. Harrison // IEEE Powerand Energy Society General Meeting. – 2010. – Рp.1-6.

Local Control of Reactive Power by Distributed Photovoltaic Generators: Smart Grid Com-munications / K. Turitsyn, P. Sulc, S. Backhaus, M. Chertkovc // First IEEE International Conference. – 2010. – Рp. 79-84.

Shady A. Power quality assessment via coordinated voltage control in distributed power gen-eration / A. Shady, Е. Hussien // Power International Jornal of Electrical and Power Engi-neering. – 2009. – Vol. 3(6). – Рp. 289-295.

Coordinated Voltage and Reactive Power Control Strategy with Distributed Generator for Improving the Operational Efficiency / J. Ki-Seok, L. Hyun-Chul, B. Young-Sik, P. Ji-Ho // Electr Eng Technol. – 2013. – Vol. 8. – Рр. 742-749.

Лежнюк П.Д. Оптимальне керування нормальними режимами ЕЕС з врахуванням нор-мативного значення технічних втрат електроенергії та технічного стану трансформа-торів з РПН / П.Д. Лежнюк, О.Є. Рубаненко, О.О. Рубаненко // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика». – Донецьк : ДонНТУ. – 2013. – №1(14). – С. 168-172.

Оптимальне керування нормальними режимами ЕЕС з урахуванням технічного стану трансформаторів із РПН [Електронний ресурс] / П.Д. Лежнюк, О.Є. Рубаненко, О.І. Ка-зьмірук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – № 4. – 2012. Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/2657/2856.

Kim T.E. Voltage Regulation Coordination of Distributed Generation System in Distribution System / T.E. Kim, J.E. Kim // Power Engineering Society Summer Meeting, 15-19 July. – 2001. – Рp. 480-484.

Co-оrdinated Voltage Regulation In Distribution Networks With Embedded Generation / Ro-berto Caldon, Silvano Spelta, Valter Prandoni, Roberto Turri // 18th International Confe-rence, 6-9 June. – 2005. – Рp. 1-4.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.