Дослідження значущості відмінності середніх хімічного складу розплаву і його температури в умовах LD-процесу

Автор(и)

  • V. I. Bondar ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.81867

Ключові слова:

статистична значимість, нормальність розподілу, t-критерій, дисперсія, статистика Левена, критерій Манна-Уітні

Анотація

На основі даних про хімічний склад і температуру металевого розплаву, що одержаний в умовах кисневого конвертування з використанням пакету прикладних програм StatSoft Statistica 8.0, виконаний аналіз відмінності середніх для конвертерів з верхньою продувкою

Біографія автора

V. I. Bondar, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Кнотек М. Анализ металлургических процессов методами математической статистики / М. Кнотек, Р. Войта, И. Шефиц. – М. : Металлургия, 1968. – 212 с.

Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений / Е.И. Пустыльник. – М. : Наука, 1968. – 288 с.

Ковшов В.Н. Постановка инженерного эксперимента / В.Н. Ковшов. – Киев-Донецк : Вища школа, 1982. – 120 с.

Корнеева А.А. Непараметрическое моделирование конвертерной плавки / А.А. Кор-неева, М.Е. Корнет // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 2013. – № 10. – С. 24-28.

StatSoft. Inc. (2007). Электронный учебник по статистике : в 3-х т. Электронный ресурс. – M. : StatSoft, 2007. – 2595 c. – (http://www.StatSoft/home/textbook/default.htm).

Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных : учебник / А.А. Ха-лафян. – М. : ООО «Бином-Пресс», 2007. – 512 с.

Боровиков В.А. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере : учебное пособие / В.А. Боровиков. – СПб. : Питер, 2003. – 688 с.

Меджибожский М.Я. Основы термодинамики и кинетики сталеплавильных процессов : учебное пособие для ВУЗов / М.Я. Меджибожский. – Киев-Донецк : Вища школа, 1979. – 280 с.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають