DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83922

Оцінювання енергії тертя в загальному енергетичному балансі механічної обробки різанням

O. S. Klenov, F. V. Novikov, V. O. Andіlahay

Анотація


Наведено аналітичні залежності для визначення складових сили різання, що виникають при точінні на передній і задній поверхнях різця, з урахуванням процесів різання і тертя. Показано існування мінімуму радіальної складової сили різання залежно від коефіцієнта тертя. Виконано оцінювання енергій різання і тертя в загальному енергетичному балансі механічної обробки різанням і визначеноі умови зменшення енергії тертя

Ключові слова


енергетичний баланс; енергія тертя; механічна обробка різанням; різець; сила різання; коефіцієнт тертя; температура різання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Грановский Г.И. Резание металлов: учебник / Г.И. Грановский, В.Г. Грановский. – М. : Высшая школа, 1985. – 304 с.

Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов / В.Ф. Бобров. – М. : Машиностроение, 1975. – 343 с.

Филоненко С.Н. Резание металлов / С.Н. Филоненко. − К. : Вища школа, 1969. − 260 с.

Алмазная обработка : учебное пособие / А.В. Якимов, Ф.В. Новиков, Г.В. Новиков, А.А. Якимов. – К. : ІЗМН, 1996. – 168 с.

Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. – Одесса : ОНПУ, 2002. – 580 с. – (Механика резания материалов : в 10-ти т.; Т. 1).

Новиков Ф.В. Определение сил резания, действующих на передней и задней поверх-ностях резца / Ф.B. Новиков, О.С. Кленов // Вісник НТУ «ХПІ» : Зб. наук. пр. Серія : Технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ «ХПІ». − 2016. − № 5(1177). − С. 81-86.

Полетика М.Ф. Исследование процесса резания титановых сплавов / М.Ф. Полетика // Обрабатываемость жаропрочных и титановых сплавов. – Куйбышев : Куйбышевское областное книжное издательство, 1962. – С. 28-35.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.