Засоби попередження розвитку дефектів елементів конструкції турбогенераторів

Автор(и)

  • V. V. Shevchenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83933

Ключові слова:

турбогенератор, дефект, статистичні дані, відмова електрообладнання, система охолодження

Анотація

В роботі показано, що оцінка ймовірності виникнення відмов через конструкторсько-технологічні та експлуатаційні недоробки, перевищення часу роботи турбогенераторів на блоках за статистичними даними неточна і не може бути використана на практиці для виявлення передаварійних станів турбогенераторів і їх своєчасної зупинки. Виконано аналіз і класифікація дефектів турбогенераторів, які зустрічаються найбільш часто, запропоновано способи оцінки їх значимості і зниження ймовірності розвитку

Біографія автора

V. V. Shevchenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Шевченко В.В. Модернизация конструкций отечественных турбогенераторов с учетом требований поддержания их конкурентоспособности / В.В. Шевченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2014. – № 38(1081). – С. 146-155.

Информационный ресурс : http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html.

Шевченко В.В. Определение критериев оценки состояния турбогенераторов для установления необходимости их замены или реабилитации / В.В. Шевченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ». – № 61(967). – 2012. – С. 44-50.

Голоднова О.С. Анализ и мероприятия по предупреждению повреждений сердечников статоров турбогенераторов / О.С. Голоднова, Г.В. Ростик // Электросила. – 2004. – № 43. – С. 56-64.

Шумилов Ю.А. Вибродиагностика как составляющая мониторинга технического со-стояния силовых агрегатов / Ю.А. Шумилов, Б.М. Демидюк, А.В. Штогрин // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2008. – Вип. 19. – С. 76-80.

Шевченко В.В. Прогнозирование эксплуатационного состояния турбогенераторов / В.В. Шевченко // Электрика (Россия, Москва). – 2015. – № 1. – С. 3-7.

Electromechanical equivalents for use in power system stability studies / J.M. Undrill, J.A. Casazza, E.M. Gulachenski, L.K. Kirchmayer // IEEE Trans, on PAS. – 1971. – Vol. 90. – № 5. – P.р. 2060-2071.

Кузьмин В.В. Оптимизация массогабаритных параметров неактивных частей турбогенераторов / В.В. Кузьмин, В.В. Шевченко, А.Н. Минко. – Харьков : Монограф СПДФЛ А.В. Чальцев, 2012. – 246 с.

Шумилов Ю.А. Результаты экспериментальных исследований вибраций турбогенератора ТВВ-1000-2У3 энергоблока № 3 ЮУ АЭС / Ю.А. Шумилов, Б.М. Демидюк, А.В. Штогрин // Електротехніка і електромеханіка. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2008. – № 5. – С. 32-36.

Sih G.C. The Role of Fracture Mechanics in Design Technology / G.C. Sih // Journal of engineering for industry. – November, 1976. – V. 98. – Series B. – № 4. – Р. 113-120.

Шевченко В.В. Структурно-логическая схема снижения массогабаритных параметров турбогенераторов / В.В. Шевченко, А.М. Масленников // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2015. – Вип. 30. – Т. 2. – С. 137-144.

##submission.downloads##