DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83946

Аналіз експлуатаційних показників та шляхи підвищення ефективності транспортного обслуговування прокатних цехів металургійних підприємств

G. V. Maslak, G. O. Linnik

Анотація


У статті проведений аналіз транспортного обслуговування цеху холодного прокату. Визначено додатковий простій вагонів на вантажних фронтах і на станції, яка обслуговує даний цех. Встановлено фактори, що впливають на даний процес. Визначено шляхи підвищення ефективності транспортного обслуговування прокатного виробництва

Ключові слова


прокатний цех; транспортно-вантажний комплекс; готова продукція; станція, що обслуговує прокатний цех

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Маслак А.В. Методика оценки эксплуатационных показателей работы железнодорожных станций в условиях динамики перевозочного процесса / А.В. Маслак // Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе : проблемы и перспективы рационального использования. – 2015. – Т. 2. – № 2. – С. 791-797.

Маслак А.В. Проблемы переработки вагонопотоков внешнего парка в системе сдвоенных операций металлургических предприятий / А.В. Маслак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журн. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2012. – № 4(175). – С. 199-205.

Сизова Е.И. Исследование закономерностей процесса и разработка метода управления функционированием технологической линии по приёму массового сырья в условиях динамики входящего поездопотока / Е.И. Сизова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Секція : Технічні науки : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2014. – Вип. 29. – С. 230-237.

Парунакян В.Э. Моделирование логистической цепи материалодвижения при отгрузке металлопродукции / В.Э. Парунакян, А.В. Маслак // Подъёмно-транспортная техника. – 2008. – № 3. – С. 3-16.

Парунакян В.Э. К вопросу использования тепловозного парка на промышленном железнодорожном транспорте / В.Э. Парунакян, А.С. Красулин // Захист металургійних машин від поломок : Міжвуз. темат. зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2014. – Вип. 16. – С. 49-58.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.