Ефективність технічного сервісу в життєвому циклі великовантажних автосамоскидів

Автор(и)

  • M. V. Pomazkov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83949

Ключові слова:

технічний сервіс, великовантажний автосамоскидів, оптимальний термін служби, граф життєвого циклу, простий машин, фонд зношування вузлів і деталей

Анотація

Виконано порівняльний аналіз функціональності відомих систем технічного забезпечення надійності великовантажних автосамоскидів. Відображено факт того, що пропоновані раніше методики визначення оптимального терміну служби великовантажних автосамоскидів є мало ефективними і не враховують весь спектр чинників, характерних для процесу експлуатації великовантажного транспорту в сучасних економічних реаліях роботи промислових підприємств. На основі результатів аналізу запропоновано механізм визначення оптимального терміну служби великовантажних автосамоскидів і складових їх технічних систем, що забезпечують експлуатаційну надійність великовантажного автосамоскиду. Дана стаття базується на аналізі чинників ресурсозбереження, загальній характеристиці системних логістичних процесів; розробці основних положень експлуатаційної надійності, формування ресурсозберігаючого механізму в маршрутних схемах в гірничо-збагачувальних і металургійних підприємствах; використанні теоретичних розробок на практиці. Викладений в статті метод моделювання узагальненої характеристики великовантажних самоскидів, принцип ресурсозберігання шляхом повноти використання службових властивостей взаємозамінній роботи в різнонапружених маршрутах отримав підтвердження в робочому графіку виходу самоскидів на маршрут

Біографія автора

M. V. Pomazkov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Пурцхванидзе А.К. Повышение эффективности использования автомобилей путем разработки стратегии текущего ремонта в условиях автотранспортного предприятия : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.22.10 / А.К. Пурцхванидзе; Госуд. научно-исслед. ин-т автомоб. трансп. – Москва, 1993. – 21 с.

Говорущенко Н.Я. Основы теории эксплуатации автомобилей / Н.Я. Говорущенко. – К. : Вища школа, 1971. – 232 с.

Глебов А.В. Учет фактора времени при оценке оптимального срока службы карьерных самосвалов / А.В. Глебов // Геотехнологические проблемы комплексного освоения недр : Сб. науч. тр. / ИГД УрО РАН. – Екатеринбург, 2008. – Вып. 4(94). – 302 с.

Губенко В.К. Ресурсосберегающая технология маршрутизации автосамосвалов на металлургическом предприятии / В.К. Губенко, М.В. Помазков // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2010. – Вип. 20. – С. 198-203.

Парунакян В.Э. Принципы совершенствования системы управления техническим содержанием большегрузных автосамосвалов на технологических перевозках металлургических комбинатов / В.Э. Парунакян, М.В. Помазков // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2005. – Вип. 15, Ч. 1. – С. 186-190.

##submission.downloads##