Акватуризм і основи безпеки

Автор(и)

  • V. М. Zyuz ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. V. Baluhtina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83952

Ключові слова:

аква, водний туризм, берег, хвиля, штучне дихання, рятувальні засоби, протягом, утоплення, рафтинг, каяк, катамаран, байдарка, каное

Анотація

У статті подано аналіз сучасного аква- (водного) туризму, небезпек, які можуть застерігати людини при проведенні водних туристських походів і змагань. Представлено основні цілі та завдання при підготовці фахівців водного туризму, головним чинником якого є забезпечення безпеки, теми підготовки, матеріали по теоретичному, практичному розділами та видами підготовки основ безпеки, що дозволяє сформувати повне уявлення про пред’явлені вимоги. Уперше зроблено спробу розробки загальноосвітнього стандарту підготовки з безпеки на воді фахівців сфери акватуризму, де, в основному, зосереджується спрямованість навчання на надання допомоги постраждалим на воді, що базується на нових пріоритетах і принципах сучасного професійного освіти, використовуючи його загальні закономірності, враховуючи місцеві особливості тих регіонів, для яких готуються фахівці

Біографії авторів

V. М. Zyuz, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат наук по фізичному вихованню та спорту, доцент

V. V. Baluhtina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

Посилання

Руденко Л.Л. Организация и менеджмент туризма : Учебное пособие / Л.Л. Руденко, А.Б. Косолапов. – Владивосток : ДВГАЭУ, 1996. – 236 с.

Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование / В.И. Ганопольский, Е.Я. Безносиков, В.Г. Булатов. – М. : ФиС, 2009. – 163 с.

Биржаков М.Б. Безопасность в туризме / М.Б. Биржаков, Н.П. Казаков. – СПб. : Издательский дом «Герда», 2008. – 208 с.

Руденко Л.Л. Безопасность туризма : Учебно-методическое пособие / Л.Л. Руденко. – Владивосток : ВГУЭС, 2001. – 112 с.

Григорьев В.Н. Водный туризм / В.Н. Григорьев. – М. : Профиздат, 1990. – 304 с.

Штангей Ю.В. Федерація спортивного туризму України. «Про концептуальні засади розвитку видів спортивного туризму в Україні» / Ю.В. Штангей, В.Й. Іванов. – К., 2007. – 34 с.

Калихман А.Д. Спортивные походы на плотах /А.Д. Калихман, М.Ю. Колчевников. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 128 с.

Соколов В.А. Спортивний туризм на сучасному етапі. Матеріали Міжнародної НПК «Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості» / В.А. Соколов, Ю.В. Штангей, І.В. Петрова. – К. : Освіта, екологія, культура, 2002 – 304 с.

Дегтярь Г.М. Профессиональная подготовка студентов по основам безопасности в туризме : дис. …канд. пед. наук : 13.00.08 / Дегтярь Галина Максовна. – Сходня, 2001. – 135 с. – 61:01-13/1509-7.

Про туризм : Закон України від 15 вересня 1995 р., № 324/95-ВР зі змінами та доп. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 31. – Ст. 241. –(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-80/page).

Козлов А.В. Прикладное плавание / А.В. Козлов. – СПб., 1998. – 47 с.

Коструб А.А. Медицинский справочник туриста / А.А. Коструб. – Москва: Профиздат, 1990. – 256 с.

##submission.downloads##