DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83952

Акватуризм і основи безпеки

V. М. Zyuz, V. V. Baluhtina

Анотація


У статті подано аналіз сучасного аква- (водного) туризму, небезпек, які можуть застерігати людини при проведенні водних туристських походів і змагань. Представлено основні цілі та завдання при підготовці фахівців водного туризму, головним чинником якого є забезпечення безпеки, теми підготовки, матеріали по теоретичному, практичному розділами та видами підготовки основ безпеки, що дозволяє сформувати повне уявлення про пред’явлені вимоги. Уперше зроблено спробу розробки загальноосвітнього стандарту підготовки з безпеки на воді фахівців сфери акватуризму, де, в основному, зосереджується спрямованість навчання на надання допомоги постраждалим на воді, що базується на нових пріоритетах і принципах сучасного професійного освіти, використовуючи його загальні закономірності, враховуючи місцеві особливості тих регіонів, для яких готуються фахівці

Ключові слова


аква; водний туризм; берег; хвиля; штучне дихання; рятувальні засоби; протягом; утоплення; рафтинг; каяк; катамаран; байдарка; каное

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Руденко Л.Л. Организация и менеджмент туризма : Учебное пособие / Л.Л. Руденко, А.Б. Косолапов. – Владивосток : ДВГАЭУ, 1996. – 236 с.

Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование / В.И. Ганопольский, Е.Я. Безносиков, В.Г. Булатов. – М. : ФиС, 2009. – 163 с.

Биржаков М.Б. Безопасность в туризме / М.Б. Биржаков, Н.П. Казаков. – СПб. : Издательский дом «Герда», 2008. – 208 с.

Руденко Л.Л. Безопасность туризма : Учебно-методическое пособие / Л.Л. Руденко. – Владивосток : ВГУЭС, 2001. – 112 с.

Григорьев В.Н. Водный туризм / В.Н. Григорьев. – М. : Профиздат, 1990. – 304 с.

Штангей Ю.В. Федерація спортивного туризму України. «Про концептуальні засади розвитку видів спортивного туризму в Україні» / Ю.В. Штангей, В.Й. Іванов. – К., 2007. – 34 с.

Калихман А.Д. Спортивные походы на плотах /А.Д. Калихман, М.Ю. Колчевников. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 128 с.

Соколов В.А. Спортивний туризм на сучасному етапі. Матеріали Міжнародної НПК «Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості» / В.А. Соколов, Ю.В. Штангей, І.В. Петрова. – К. : Освіта, екологія, культура, 2002 – 304 с.

Дегтярь Г.М. Профессиональная подготовка студентов по основам безопасности в туризме : дис. …канд. пед. наук : 13.00.08 / Дегтярь Галина Максовна. – Сходня, 2001. – 135 с. – 61:01-13/1509-7.

Про туризм : Закон України від 15 вересня 1995 р., № 324/95-ВР зі змінами та доп. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 31. – Ст. 241. –(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-80/page).

Козлов А.В. Прикладное плавание / А.В. Козлов. – СПб., 1998. – 47 с.

Коструб А.А. Медицинский справочник туриста / А.А. Коструб. – Москва: Профиздат, 1990. – 256 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.