№ 16 (2017)

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Екологія".Випуск 16

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку

Зміст

НОВІ НАПРЯМИ, ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Новітні матеріали про стан грунтового покриву Європейських країн і України PDF
В. М. Медведєв, Г. В. Тітенко 9-17
Особливості нормування якості поверхневих вод в Україні та країнах ЄС PDF
А. М. Крайнюкова 18-21
Встановлення нормативів гранично допустимих рівнів токсичності стічних вод на основі застосування конструктивно–географічної методології суб’єкт-об’єктних відносин PDF
О. М. Крайнюков 22-28
Біоцентрично-сітьова конфігурація мішанолісових ландшафтних комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) PDF
В. В. Удовиченко 29-38
Оцінка стійкості та рівня екологічної збалансованості регіону (на прикладі Полтавської області) PDF
Ю. С. Голік, О. Е. Ілляш, Ю. О. Чухліб 39-44
Типізація лиманів північно-західного Причорномор'я за рекомендаціями водної Рамкової Директиви ЄС PDF
Є. І. Газєтов, О. П. Конарева, І. Є. Солтис 45-52
Управління природно-заповідними територіями та об’єктами Харківської області на засадах екосистемного підходу PDF
Є. О. Варивода 53-60

ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОСИСТЕМ

Геоінформаційна система оцінки просторового розподілу забруднення атмосферного повітря (на прикліді м. Хмельницький) PDF
А. I. Волков 67-72
Аналіз впливу кліматичних факторів на рівень забруднення атмосфери м. Полтави PDF
О. Е. Ілляш, Ю. В. Комлева 73-77
Морфологічні особливості лучно-чорноземних карбонатних ґрунтів Пасмового Побужжя PDF
З. І. Лемішка, В. В. Снітинський 78-82
Ландшафтна структура національного природного заповідника Сива Брада протягом 1877 - 2015 років PDF
Eva Michaeli, Vladimír Solar, Monika Ivanova, Jozef Vilcek, Anatoliy Lisnyak 83-90
Візуальний моніторинг дельфінів в прибережних водах острова Зміїний (Чорне море) в 2010-2016 рр PDF
С. М. Снігирьов, В. І. Мединець, О. Н. Абакумов, В. З. Піцик 91-95
Динаміка агрохімічного стану ґрунтів Північно-Західного Лісостепу та особливості його коригування (на прикладі Володимир-Волинського району Волинської області) PDF
Н. О. Ясенчук, М. І. Зінчук, С. М. Демчук, В. А. Галас 61-66

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Математичне моделювання процесів тепловіддачі в системах екологічного діагностування тепловозів – тунелях PDF
А. П. Полив’янчук 96-106
Шумове навантаження на урболандшафти м. Первомайський, як конфлікт природокористування PDF
Н. В. Максименко, І. І. Радіонова 113-118
Парадинамічна антропогенна ландшафтна система Хмельницької атомної електростанції PDF
Ю. В. Яцентюк 107-112

ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Розвиток міжнародної науково-дослідної інфраструктури регіону Нижній Дунай PDF (Русский)
Н. А. Берлинский 119-122
Створення системи оцінки азотного навантаження у басейні Дністра PDF
С. В. Медінець, В. І. Медінець, Л. І. Моклячук, К. Б. Уткіна, К. Говард, М. A. Саттон 123-131
Порівняльна оцінка якості прибережних поверхневих морських вод Одеської затоки і району о. Зміїний в 2016 р PDF
Н. В. Ковальова, В. І. Медінець, А. П. Мілева, І. Л. Грузова, М. Г. Ботнар, С. М. Снігірьов, Є. І. Газетов, С. В. Медінець 132-140

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

Стандарти вищої екологічної освіти України: сучасний стан та проблеми реалізації PDF
Т. А. Сафранов, Д. В. Лукашов, З. М. Шелест, О. Г. Владимирова, А. В. Чугай 141-149
Нові підходи до екологічної освіти в Україні PDF
І. Б. Койнова 150-154
Екологічний проект в рідному населеному пункті як метод у екологічній освіті PDF
Ala Donica 155-159