№ 17 (2017)

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Екологія"

Зміст

НОВІ НАПРЯМИ, ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливості живлення Куяльницького лиману підземними водами PDF
Є. А. Черкез, В. І. Медінець, Є. І. Газетов, С. В. Медінець, О. О. Погребна, С. В. Світличний 6-19
Особливості розвитку бактеріопланктону Куяльницького лиману в 2015-2017 рр PDF
Н. В. Ковальова, В. І. Медінець, С. В. Медінець, О. П. Конарева, I. Є. Солтіс 20-28
Агроеколоічний ефект використання повільнорозчинних капсульованих мінеральних добрив в лісовому та сільському господарстві PDF (English)
A. A. Lisnyak, J. Vilcek, S. Torma 29-35
Просторові особливості управління ТПВ в системі «місто-приміська зона» PDF
Г. В. Тітенко, С. М. Широкоступ 36-48
Дослідження рекреаційного попиту і споживчих переваг рекреантів на заміських територіях PDF
С. В. Анісімов 49-54

ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОСИСТЕМ

Вплив Дніпровського каскаду водосховищ на сучасний геоморфогенез прилеглих територій PDF
О. Б. Багмет 55-62
Історія формування міського ландшафту Харкова: досвід та методичні особливості дослідження PDF
А. А. Клєщ 63-71

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Концепція створення на базі міні- та мікротунелів універсальних систем екологічної сертифікації транспортних дизелів PDF (English)
A. P. Polivyanchuk 72-79
Впровадження компенсаційного методу контролю проби в універсальних системах екологічного діагностування дизелів - мікротунелях PDF
А. П. Полив’янчук, О. І. Каслін, М. Ф. Смирний, О. П. Строков, О. О. Скурідіна 80-88
Вплив діяльності Новокраматорського машинобудівного заводу на навколишнє природне середовище PDF
Л. В. Баскакова, Н. Б. Кравченко, О. О. Сафонова 89-98
Модель побудови поля радіаційного фону PDF
О. М. Гетманець, К. Ю. Іванова, М. М. Пеліхатий 99-105
Просторово-часовий аналіз надзвичайних подій при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом PDF
Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин 106-112