Effect of the cryopowder "Amaranth" on the technology of meolten cheese

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.120879

Keywords:

molten cheese, energy value, cryopowder, physical-chemical characteristics, biological value

Abstract

The expediency of using the cryopowder "Amaranth" in the technology of molten cheese is substantiated. The cryopowder "Amaranth" contains necessary vitamins and microelements of natural origin. Applying the cryopowder "Amaranth" in the technology of molten cheese allows enriching it with vitamins, mineral nutrients and food fibers. The main factors for the introduction of cryopowder "Amaranth" were the normative organoleptic assessment of the product and the daily need in its consumption.

Based on the organoleptic characteristics of molten cheese with the cryopowder "Amaranth", it was established that the examined samples of cheese retain delicate, elastic consistency. They have distinctive original taste and flavor (similar to butter). The cut had a homogeneous pattern, the dough was colored from light-yellow to yellow with distinct inclusions of amaranth (black and red color). The surface of the examined samples was clean, shiny, which matches the standards.

The tested samples had attractive physical appearance. Adding the cryopowder "Amaranth" to molten cheese resulted in an increase in biological value. The molten cheese, produced with the use of cryopowder "Amaranth", combines traditional consumer properties with the technological capabilities of functional-technological ingredients of plant origin

Author Biographies

Yuriy Hachak, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv Pekarska str., 50, Lviv, Ukraine, 79010

PhD, Associate Professor

Department of Technology of milk and milk products

Bogdan Gutyj, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv Pekarska str., 50, Lviv, Ukraine, 79010

Doctor of Veterinary Sciences, Professor

Department of Pharmacology and Toxicology

Oksana Bilyk, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv Pekarska str., 50, Lviv, Ukraine, 79010

PhD, Assistant

Department of Technology of milk and milk products

Volodimyra Nagovska, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv Pekarska str., 50, Lviv, Ukraine, 79010

PhD, Associate Professor

Department of Technology of milk and milk products

Olha Mykhaylytska, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv Pekarska str., 50, Lviv, Ukraine, 79010

PhD, Associate Professor

Department of Technology of milk and milk products

References

 1. Gutyj, B., Hachak, Y., Vavrysevych, J., Nagovska, V. (2017). The influence of cryopowder “Garbuz” on the technology of curds of different fat content. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (10 (86)), 20–24. doi: 10.15587/1729-4061.2017.98194
 2. Benytska, A. A., Osechko, V. I., Hachak, Yu. R. (2016). Spetsiy v yakosti fitodobavok u tekhnolohiy molochnykh produktiv LPS. Materialy mizhnarodnoi studentskoho naukovoi konferentsiy LNUVM BT imeni S. Z. Hzhytskoho, 89–90.
 3. Zaremba, Ye. Kh., Zaremba, V. S., Zaremba, O. V., Fedchyshyn, O. V. (2012). Zastosuvannia amarantu v medychniy praktytsi. Lviv, 179.
 4. Tsisaryk, O., Slyvka, І., Musiy, L. (2017). Screening of technological properties of natural strains of lactic acid bacteria. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 19 (80), 88–92. doi: 10.15421/nvlvet8018
 5. Savchenkova, L. V., Akimova, M. S. (2014). Vyvchennia toksychnosti kriopodribnenoho poroshku aronii chornoplidnoi. Aspekty rozvytku farmatsevtychnykh ta medychnykh doslidzhen na suchasnomu etapi: materialy IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsiy z mizhnarodnoiu uchastiu. Luhansk, 105.
 6. Savchenkova, L. V., Nemiatykh, O. D., Ternynko, I. I., Rokotianska, V. V., Akimova, M. S., Burtseva, O. M., Kuldyrkaieva, Ye. V.; Savchenkova, L. V. (Ed.) (2012). Likarski roslyny yak dzherelo stvorennia novykh likarskykh zasobiv. Luhansk: SPD Rieznik V. S., 64.
 7. Gutyj, B., Hachak, Y., Vavrysevych, J., Nagovska, V. (2017). The elaboration of cheese masses of therapeutic and prophylactic direction with cryoadditive “Pumpkin”. EUREKA: Life Sciences, 1, 19–26. doi: 10.21303/2504-5695.2017.00306
 8. Mazaraky, A. A., Peresichnyi, M. I., Kravchenko, M. F. (2012). Tekhnolohiya produktiv funktsionalnoho pryznachennia. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. universytet, 116.
 9. Slyvka, N. B. (2010). Nova retseptura plavlenykh syriv iz ekhinatseieiu ta strav z noho. Tezy dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsiy mol. vchenykh i studentiv «Aktualni pytannia rozvytku kharchovykh v-v, restorannoho h-va i torhivli». Kharkiv, 27–89.
 10. Ukrainets, A. I., Rashevskaya, T. A., Vasheka, O. N. (2008). Morfologiya kristallicheskih elementov nanostruktury slivochnogo masla s krioporoshkami rastitel'nymi pishchevymi. Kinetika i mekhanizm kristallizatsii. Kristallizatsiya dlya nanotekhnologiy, tekhniki i meditsiny: V mezhdunar. nauch. konf. Ivanovo, 190.
 11. Turchyn, I., Hamkalo, H., Voychishin, A. (2017). Use of whey in the production of dessert. Scientific Messenger LNUVMB, 19 (80), 165–168.
 12. Bilyk, O., Slyvka, N., Gutyj, B., Dronyk, H., Sukhorska, O. (2017). Substantiation of the method of protein extraction from sheep and cow whey for producing the cheese “Urda.” Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (11 (87)), 18–22. doi: 10.15587/1729-4061.2017.103548
 13. Ha, M., Sabherwal, M., Duncan, E., Stevens, S., Stockwell, P., McConnell, M. et. al. (2015). In-Depth Characterization of Sheep (Ovis aries) Milk Whey Proteome and Comparison with Cow (Bos taurus). PLOS ONE, 10 (10), e0139774. doi: 10.1371/journal.pone.0139774
 14. Kaminarides, S., Nestoratos, K., Massouras, T. (2013). Effect of added milk and cream on the physicochemical, rheological and volatile compounds of Greek whey cheeses. Small Ruminant Research, 113 (2-3), 446–453. doi: 10.1016/j.smallrumres.2013.04.009
 15. Musul'manova, M. M. (2006). Kombinirovannye molochno-rastitel'nye produkty. Molochnaya promyshlennost', 5, 72–73.
 16. Pukivskyy, P., Turchin, V., Slivka, N., Myhaylytska, A. (2015). Use in plant materials technology cheese curd. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 17 (4), 105–109.
 17. Singh, A. K., Singh, K. (2012). Utilization of Whey for the Production of Instant Energy Beverage by Using Response Surface Methodology. Advance Journal of Food Science and Technology, 4 (2), 103–111.
 18. Sadowska-Rociek, A., Mickowska, B., Cieślik, E. (2013). Assessment of nutrient content in selected dairy products for compliance with the nutrient content claims. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2, 1891–1897.
 19. Syazin, I. E., Kas'yanov, G. I. (2011). Tekhnika i tekhnologiya krioobrabotki pishchevogo syr'ya. Ch. I. Krasnodar: Ekoinvest, 157.
 20. Kozak, M. V., Hachak, Yu. R., Nahovska, V. O. (2013). Osoblyvosti vyrobnytstva sychuzhnykh i plavlenykh syriv ta yikh sanitarna otsinka. Lviv, 314.
 21. Vysochina, G. V. (2013). Аmaranth (Amaranthus L.): Chemical Composition and Prospects of Using (Review). Chemistry of plant raw material, 2, 5–14. doi: 10.14258/jcprm.1302005
 22. Hachak, Y., Gutyj, B., Bilyk, O., Nagovska, V., Mykhaylytska, O. (2018). Investigation of the influence of “Amaranth” cryoadditive on organoleptic and microbiological parameters of processed cheeses. EUREKA: Life Sciences, 1, 18–24. doi: 10.21303/2504-5695.2018.00555

Downloads

Published

2018-01-12

How to Cite

Hachak, Y., Gutyj, B., Bilyk, O., Nagovska, V., & Mykhaylytska, O. (2018). Effect of the cryopowder "Amaranth" on the technology of meolten cheese. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(11 (91), 10–15. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.120879

Issue

Section

Technology and Equipment of Food Production