The metodology of improvements of model of the single-chip microcontroller

Authors

 • Андрій Германович Лукашенко Інститут електрозварювання ім.. Є.О. Патона Національної академії України вул. Боженко, 11, м. Київ, Україна, 03680, Ukraine
 • Костянтин Сергійович Рудаков Черкаський державний технологічний університет бул. Шевченко, 460, м. Черкаси, Україна, 18006, Ukraine
 • Руслан Євгенович Юпин Черкаський державний технологічний університет бул. Шевченко, 460, м. Черкаси, Україна, 18006, Ukraine
 • Дмитро Андрійович Лукашенко Інститут електрозварювання ім.. Є.О. Патона Національної академії України вул. Боженко, 11, м. Київ, Україна, 03680, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2011.1306

Keywords:

Тhe microcontroller improvement, the power reserve, the functional transformer, the tabular-algorithmic method

Abstract

The methodology of the single-chip microcontroller improvement which includes a visualization method on determination of a power reserve and a tabular-algorithmic method for hardware implementation of the functional transformer that extends functional possibilities of microcontroller is offered and promotes reliability due to integration into a crystal

Author Biographies

Андрій Германович Лукашенко, Інститут електрозварювання ім.. Є.О. Патона Національної академії України вул. Боженко, 11, м. Київ, Україна, 03680

Докторант, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Центр лазерної техніки та технології

Костянтин Сергійович Рудаков, Черкаський державний технологічний університет бул. Шевченко, 460, м. Черкаси, Україна, 18006

Аспірант, старший викладач

Кафедра „Спеціалізовані комп’ютерні системи”

Руслан Євгенович Юпин, Черкаський державний технологічний університет бул. Шевченко, 460, м. Черкаси, Україна, 18006

Аспірант, асистент

Кафедра „Спеціалізовані комп’ютерні системи”

Дмитро Андрійович Лукашенко, Інститут електрозварювання ім.. Є.О. Патона Національної академії України вул. Боженко, 11, м. Київ, Україна, 03680

Аспірант

References

 1. Гребнев, В. В. Микроконтроллеры семейства AVR фирмы Atmel [Текст] / В. В. Гребнев. М. : ИП Радиософт, 2002. 174 с.
 2. Классификация и структура микроконтроллеров [Электронный ресурс] / Электроника просто и понятно – Режим доступа : WWW/ URL: http://naf-st.ru/articles/mpmc/m011/ 20.03.2010 г. – Заглавие с экрана.
 3. Лебедев, А. Н. Моделирование в научно-технических исследованиях [Текст] / А. Н. Лебедев. – М. : Радио и свіязь, 1989. – 224 с.
 4. Лукашенко, А. Г. Виявлення резерву предмета дослідження на основі теорії неповної подібності та розмірностей [Текст] / А. Г. Лукашенко, О. А. Кулигін, В. М. Лукашенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. № 3. C. 184 – 187.
 5. Лукашенко, А. Г. Швидкодіючий метод візуалізації вибору сучасних мікроконтролерів [Текст] / А. Г. Лукашенко, К. С. Рудаков, Р. Є. Юпин, Д. А. Лукашенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. № 4/9(52). C. 63 – 65.
 6. Лукашенко, В. М. О перспективности таблично-алгоритмических методов при реализации високих информационных технологий [Текст] / В. М. Лукашенко // Вісник ЧІТІ. – 2000. № 4. C. 18 – 22.
 7. Перетворювач двійкового коду в однополярні оборотні коди [Текст] : пат. 44833 України, МПК G 06 F 5/ 02 / Лукашенко В. М., Корпань Я. В., Лукашенко А. Г., Рудаков К. С., Лукашенко Д. А., Юпин Р. Є., Чичужко М. В. ; заявник та патентовласник Черкаси, Черкаський державний технологічний університет. №u200906159 ; заявл. 15.06.2009 ; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.

How to Cite

Лукашенко, А. Г., Рудаков, К. С., Юпин, Р. Є., & Лукашенко, Д. А. (2011). The metodology of improvements of model of the single-chip microcontroller. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(9(53), 51–54. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2011.1306

Issue

Section

Information and controlling system