Construction of the miltifactorial models of structural components of the technical regulation system

Authors

 • Леонід Михайлович Віткін Держспоживстандарт України вул. Горького, 174, м.Київ-150, Україна, 03680, Ukraine
 • Ганна Іванівна Хімічева Київський національний університет технологій та дизайну вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Україна, 01011, Ukraine
 • Сергій Миколайович Лапач Національний технічний університет «Kиївський політехнічний інститут» пр-т Перемоги, 37, м. Київ-56, Україна, 03056, Ukraine
 • Анатолій Семенович Зенкін Київський національний університет технологій та дизайну вул.. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Україна, 01011, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2011.1777

Keywords:

Models of standardization, metrology, surveillance systems

Abstract

It is proposed the theoretical background of construction of the structural components of the technical regulation system considering the best world experience. It is composed the models of the national standardization system, the national metrological system and the  market surveillance system

Author Biographies

Леонід Михайлович Віткін, Держспоживстандарт України вул. Горького, 174, м.Київ-150, Україна, 03680

Доктор технічних наук, доцент, заступник Голови Держспоживстандарту України

Ганна Іванівна Хімічева, Київський національний університет технологій та дизайну вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Україна, 01011

Доктор технічних наук професор

Кафедра стандартизації, метрології та сертифікації

Сергій Миколайович Лапач, Національний технічний університет «Kиївський політехнічний інститут» пр-т Перемоги, 37, м. Київ-56, Україна, 03056

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Анатолій Семенович Зенкін, Київський національний університет технологій та дизайну вул.. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Україна, 01011

Доктор технічних наук, профессор, завідувач кафедри

Кафедра стандартизації, метрології та сертифікації

References

 1. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе [Текст] / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с.
 2. . Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа [Текст] / Н.Н. Моисеев – М.: Наука. ГРФМЛ, 1981. – 488с.
 3. Томашевський В.М. Моделювання систем –К.: ВНV, 2005. –352с., Г.Буч Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примера приложений на С++, 2-е изд. –М.: Бином, Спб.: Невский диалект, 1999. – 560с.
 4. . Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок. [Текст] / Ф.Г. Гурвич. –2-е изд. перераб. и доп. – М.: Статистика, 1980. –263с.
 5. Лапач С.Н. Статистика в науке и би знесе. [Текст] / А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – К.: Морион, 2002. –640с.
 6. Лапач С.Н. Планирование, регрессия и анализ моделей PRIAM (ПРИАМ) [Текст] / С.Г. Радченко П.Н.Бабич // Каталог программные продукты Украины. К.: 1993. С. 24-27.
 7. Лапач С.Н. Проблемы построения математических моделей экспериментально-статистическими методами//Прогресивна техніки і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва: Пр. НУТУ «КПІ». – К.: НУТУ «КПІ».- 1998. – Т.2. – С. 25 – 29.
 8. .Себер Д. Линейный регрессивный анализ / Пер. с англ. В.П. Носко; под ред. М.Б.Малютова. – М.: Мир, 1980. – 456 с.
 9. OIML D1 «Обговорення закону про метрологію», редакція 2011 року (Е), проект. // Інформаційний бюлетень з міжнародної стандартизації. – К.: Держспоживстандарт, 2010. - № 4, 2010. – с. 220-249.
 10. Віткін Л.М. Інфраструктура якості Німеччини – як приклад для розбудови сучасної системи технічного регулювання України [Текст] / Б.О. Баласинович // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. - №1. – С. 45-51.
 11. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (№113,98-ВР від 11.02.1998 року).
 12. Регламент (ЕС) №765/2008 Європейського Парламенту і Ради щодо правил акредитації та ринкового нагляду під час реалізації продукції.
 13. Віткін Л.М. Франція. Болгарія. Подальший розвиток системи технічного регулювання у Європейському Союзі // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – №6(61). – С.19-24.
 14. Горизонтальна діяльність з ринкового нагляду в Швеції //Інформаційний бюлетень з міжнародної стандартизації. – К.: Держспоживстандарт, 2006. - № 1, 2006. – с. 116-126.
 15. Закон України № 2735-VІ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010.
 16. Закон України № 2736-VІ «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 02.12.2010.

How to Cite

Віткін, Л. М., Хімічева, Г. І., Лапач, С. М., & Зенкін, А. С. (2012). Construction of the miltifactorial models of structural components of the technical regulation system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(4(50), 45–56. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2011.1777

Issue

Section

Mathematics and Cybernetics - applied aspects