Оцінювання екологічної сталості регіонів України на основі даних 2005 2007 років

Authors

 • Геннадій Олексійович Статюха Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, Київ, Україна, 03056, Ukraine
 • Ірина Миколаївна Джигирей Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, Київ, Україна, 03056, Ukraine
 • Ігор Анатолійович Тишенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, Київ, Україна, 03056, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2009.20389

Keywords:

sustainable development, assessment, indicators, indices

Abstract

This article represents sustainable development assessment methods and approaches classification. Modified Ukrainian Regional Environmental Sustainability Index is proposed. The results of environmental sustainability assessment of Ukrainian regions based on 2005‑2007 data are given.

Author Biographies

Геннадій Олексійович Статюха, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор, директор

Завідувач кафедрою кібернетики хіміко-технологічних процесів

Центрально-східно-європейський Інститут сталого розвитку

Ірина Миколаївна Джигирей, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук

Асистент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів

Ігор Анатолійович Тишенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, Київ, Україна, 03056

Магістрант кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів

References

 1. Compendium. A Global Directory to Indicator Initiatives: [Electron. resource]. – Access link: http://www.iisd.org/measure/compendium/
 2. Bartelmus, P. Measuring sustainability: data linkage and integration [Text] / P. Bartelmus // Sustainability Indicators: A Report on Indicators of Sustainable Development; [editors B. Moldan, S. Billharz, R. Matravers]. – Chichester: Wiley, 1997. – P. 110-118.
 3. Spangenberg, J.H. Environmental space and the prism of sustainability: frameworks for indicators measuring sustainable development [Text] / J.H. Spangenberg // Ecological indicators. – 2002. – Vol. 2. – P. 295-309.
 4. Categorising tools for sustainability assessment [Text] / B. Ness, E. Urbel-Piirsalu, S. Anderberg, L. Olsson // Ecological Economics. – 2007. – Vol. 60. – P. 498-508.
 5. An overview of sustainability assessment methodologies [Text] / R.K. Singh, H.R. Murty, S.K. Gupta, A.K. Dikshit // Ecological indicators. – 2009. – Vol. 9. – P. 189-212.
 6. Gasparatos, A. A critical review of reductionist approaches for assessing the progress towards sustainability [Text] / A. Gasparatos, M. El-Haram, M. Horner // Environmental Impact Assessment Review. – 2008. – Vol. 28. – P. 286-311.
 7. 2005 Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship: [Electron. resource]. – Access link: http://www.yale.edu/esi/
 8. Згуровский, М.З. Оценивание устойчивого развития окружающей среды на субнациональном уровне в Украине [Текст] / М.З. Згуровский, Г.А. Статюха, И.Н. Джигирей // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2008. – № 4. – С. 7-20.
 9. The Happy Planet Index: [Electron. resource]. – Access link: http://www.happyplanetindex.org
 10. Екопрофіль регіону – інструмент відображення й аналізу складових сталого розвитку довкілля [Текст] / Г.А. Статюха, И.Н. Джигирей, Д.Р. Коломієць та ін. // Матеріали І наук.-практ. конф. з міжн. участю «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях», Черкаси, 12-16 травня 2008 р.: тези доповідей / [заг. ред. Г.О. Статюха, В.І. Унрод]. – Черкаси: Вид-во «Черкаський ЦНТЕІ», 2008. – С. 214-215.
 11. The Dashboard of Sustainability to measure the local urban sustainable development: The case study of Padua Municipality [Text] / A. Scipioni, A. Mazzi, M. Mason, A. Manzardo // Ecological indicators. – 2009. – Vol. 9. – P. 364-380.

Published

2009-06-20

How to Cite

Статюха, Г. О., Джигирей, І. М., & Тишенко, І. А. (2009). Оцінювання екологічної сталості регіонів України на основі даних 2005 2007 років. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6(39), 20–25. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2009.20389