Mass transfer in the first period of filtration drying of fine materials

Authors

 • Дмитро Михайлович Симак Національний університет “Львівська політехніка” пл. Св. Юра 9, м. Львів, 79013, Ukraine
 • Володимир Михайлович Атаманюк Національний університет “Львівська політехніка” пл. Св. Юра 9, м. Львів, 79013, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2011.2289

Keywords:

Moisture content, aluminоus саkе, pyrite cinders

Abstract

The article is dedicated to theoretical and experimental investigations of kinetics and dynamics of filtration drying of pyrite cinders and aluminous cake. The results of heat and mass transfer during filtration drying of experimental materials are presented. The generalization of received results is presented in the form of criterial equations

Author Biographies

Дмитро Михайлович Симак, Національний університет “Львівська політехніка” пл. Св. Юра 9, м. Львів, 79013

Асистент

Кафедра хімічної інженерії

Володимир Михайлович Атаманюк, Національний університет “Львівська політехніка” пл. Св. Юра 9, м. Львів, 79013

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою

Кафедра хімічної інженерії

References

 1. Соболь Х.С. Використання промислових відходів при виробництві цементів – важливий фактор енергозбереження і захисту довкілля / Х.С. Соболь, В.М. Лугов’як, М.П. Петрук. [Текст] // Вісник ДУ „Львівська політехніка”. Проблеми економії енергії”. - 1999. - № 2. – С. 319-321.
 2. Каушанский В.Е. Использование техногенных материалов для экономии энергосырьевых ресурсов в технологии цементом [Текст] / В.Е. Каушанский // ІІ международное совещание по химии и технологи цемента. – Том 2. – М.: “П-Центр”, 2000. – С. 133-140.
 3. Физико-механические свойства модифицированных цементов [Текст] / Г.З. Шаяхметов, Т.К. Султанбеков, А.П. Нелина, З.А. Естемесов // Цемент. – 2000. - № 1. – С. 25-26.
 4. Ушеров-Маршак А.В. Совместимость цементов с химическими и минеральными добавками [Текст] / А.В. Ушеров-Маршак, М.С. Циак // Цемент. – 2002. - № 6. – С. 6-8.
 5. Симак Д.М. Тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів, що протікає у першому періоді [Текст] /Д.М. Симак, В.М. Атаманюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий // Харків: 1/9 (49) –2011. С. 23-26.
 6. Атаманюк В.М. Дисперсні матеріали Механізм і кінетика фільтраційного сушіння [Текст] /В.М. Атаманюк // Хімічна промисловість України. К.: –2007. –№4, –С.24-29.
 7. Станіславчук О.В. Сушіння пастоподібних матеріалів у нерухомому шарі [Текст]: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.17.08 / О.В. Станіславчук; [НУ Львівська політехніка]. –Львів, 2007. – 20с.
 8. Римар Т.І. Сушіння глини у нерухомому шарі [Текст]: Автореф. дис...канд. техн. наук: 05.17.08. / Т.І. Римар; [НУ Львівська політехніка]. –Львів, 2008. – 19с.
 9. Ханик Я.М. Сушіння біологічно-активних пастоподібних матеріалів. / Я.М. Ханик, О.В. Станіславчук, Л.З. Білецька, В.П. Дулеба [Текст] // Науковий вісник УДЛТУ: Збірник наукових праць. –Львів. -2002. Вип. 12.5. -С.126 – 129.
 10. Станіславчук О.В. Термолабільні матеріали. Кінетика конвективного сушіння. / О.В. Станіславчук, Я.М. Ханик [Текст] // Хімічна промисловість України. -К.:-2005. -№2 (67). – С.36-38.
 11. Римар Т.І. Масообмін під час сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів у нерухомому шарі [Текст] / Т.І. Римар, Я.М. Ханик, І.О. Гузьова // ОНАХТ. Наукові праці. Вип. № 30. – Одеса: 2007. – С. 17 – 23.
 12. Вища математика [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів: У 2 ч. /П.П. Овчинников, Ф.П. Яремчук, В.М. Михайленко; Пер. з рос. П.М. Юрченко. - 3-тє вид., виправ. - Київ : Техніка, 2003. - 600 с.
 13. Атаманюк В.М. Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів [Текст]: Автореф. дис...докт. техн. наук: 05.17.08. / В.М. Атаманюк; [НУ Львівська політехніка]. –Львів, 2007. – 36с.
 14. Лыков А.В. Теория сушки [Текст] / А.В. Лыков. –М.: Энергия. 1968. -472с.

How to Cite

Симак, Д. М., & Атаманюк, В. М. (2012). Mass transfer in the first period of filtration drying of fine materials. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(6(54), 14–22. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2011.2289

Issue

Section

Technology organic and inorganic substances