ESTIMATION OF ECOLOGICAL VULNERABILITY OF SEASIDE REGIONS OF UKRAINE

Authors

 • Геннадій Олексійович Статюха Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine
 • Ірина Миколаївна Джигирей Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine
 • Дмитро Віктрович Чашник Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine
 • Роман Петрович Мельничук Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.3019

Keywords:

constant development, ecological vulnerability, estimation, indicator, index

Abstract

The index of ecological vulnerability of Black Sea Coast and Sea of Azov Regional is offered. Results of estimation of ecological vulnerability of seaside regions of Ukraine based on 2006–2008 data are given.

Author Biographies

Геннадій Олексійович Статюха, Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою

Ірина Миколаївна Джигирей, Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Старший викладач, кандидат технічних наук

Дмитро Віктрович Чашник, Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Аспірант

Роман Петрович Мельничук, Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Магістрант

References

 1. Програма дій «Порядок денний на XXI століття» [Текст] / Пер. з англ.: ВГО «Україна. Порядок денний па XXI століття». – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.
 2. Categorising tools for sustainability assessment [Text] / B. Ness, E. Urbel-Piirsalu, S. Anderberg, L. Olsson // Ecological Economics. – 2007. – Vol. 60. – P. 498-508.
 3. An overview of sustainability assessment methodologies [Text] / R.K. Singh, H.R. Murty, S.K. Gupta, A.K. Dikshit // Ecological indicators. – 2009. – Vol. 9. – P. 189-212. 4. Sustainability Indicators: A Scientific Assessment [Text] / ed. T. Hаk, B. Moldan, and A. L. Dahl. – Washington: Island Press, 2007. – 448 pp.
 4. Индикаторы устойчивого развития 2002 – проект «Роза ветров» – публикации [Electron. resource]. – Access link: http://www.ecology.donbass.com/ pages/publ/ indicators2002.htm.
 5. Павліщук, О.П. Особливості формування системи критеріїв та індикаторів для оцінки сталого розвитку лісового господарства України [Текст] / О.П. Павліщук // Науковий вісник: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. – Львів: НЛТУУ, 2005. – Вип. 15.7. – С. 103–109.
 6. Панкратова, Н.Д. К вопросу разработки индикаторов устойчивого развития прибрежной зоны Крыма [Текст] / Н.Д. Панкратова, Л.М. Бугаева, А.Ю. Безносик // Вісник ЧДТУ. – 2008. – №4. – С. 48–52.
 7. Статюха, Г.О. Оцінювання екологічної сталості регіонів України на основі даних 2005-2007 років [Текст] / Г.О. Статюха, І.М. Джигирей, І.А. Тишенко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2009. – № 3. – С. 20–25.
 8. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз – 2009. – 200 с.
 9. Згуровский, М. З. Глобальное моделирование процессов устойчивого развития в контексте качества и безопасности жизни людей (2005−2007/2008 годы) [Текст] / М.З. Згуровский, А.Д. Гвишиани. — К.: Изд.-во «Политехника», 2008. — 331 с.
 10. Environmental Vulnerability Index (EVI) [Electron. resource]. – Access link: http://www.vulnerabilityindex.net/index. htm.
 11. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua.
 12. МНС України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua
 13. Україна 2015. Цілі розвитку тисячоліття | Цілі | Забезпечення сталого розвитку довкілля [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukraine2015.org.ua/goals/ environment.
 14. Екопрофіль регіону – інструмент відображення й аналізу складових сталого розвитку довкілля [Текст] / Г.А. Статюха, И.Н. Джигирей, Д.Р. Коломієць та ін. // Матеріали І наук.-практ. конф. з міжн. участю «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях», Черкаси, 12-16 травня 2008 р.: тези доповідей / [заг. ред. Г.О. Статюха, В.І. Унрод]. – Черкаси: Вид-во «Черкаський ЦНТЕІ», 2008. – С. 214-215.

Published

2010-07-30

How to Cite

Статюха, Г. О., Джигирей, І. М., Чашник, Д. В., & Мельничук, Р. П. (2010). ESTIMATION OF ECOLOGICAL VULNERABILITY OF SEASIDE REGIONS OF UKRAINE. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(8(46), 8–14. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.3019