THE METHOD OF DETERMINING THE ANTHROPOMETRIC-PSYCHOPHYSIOLOGICAL COMPATIBILITY A HUMAN AND A SHORT-BARRELLED WEAPON

Authors

  • Дмитро Хуанович Штофель Кафедра проектування медико-біологічної апаратури Вінницький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.3029

Keywords:

anthropometric-psychophysiological compatibility, rifleman, short-barrelled weapon, method adequacy

Abstract

A method for determining of human and short-barrelled weapon anthropometric-psychophysiological functional compatibility is developed, which allows to estimate the responsibility of certain type of weapon and physical and psychological state of man in the automatic mode, thereby, to optimize the officer’s combat efficiency.

Author Biography

Дмитро Хуанович Штофель, Кафедра проектування медико-біологічної апаратури Вінницький національний технічний університет

Аспірант, асистент

References

  1. Використання мультимедійного тиру для покращення якості вогневої підготовки (за матеріалами закордонних та вітчизняних виставок) [Текст] / Д. Х. Штофель, А. П. Моторний, В. О. Гомолінський, Т. М. Коменчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2009. — № 2. — С. 179—182.
  2. Штофель Д. Антропометрично-психофізіологічна функціональна сумісність людини і короткоствольної зброї [Текст] / Д. Х. Штофель, С. В. Костішин, В. О. Гомолінський // Становлення особистості професіонала : перспективи й розвиток : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ; м. Одеса, 19 лютого 2010 року. — Одеса : ОДУВС, 2010. — С. 418—421.
  3. Особливості функціональної взаємодії людини та пістолетної зброї в умовах ближнього бою [Текст] / С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, А. А. Шиян, В. О. Гомолінський // Перший Всеукраїнський з’їзд «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» з міжнародною участю. — Київ, 2010. — С. 275.
  4. Злепко С. К вопросу об оценке совместимости человека и огнестрельного оружия [Текст] / С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, В. В. Петренко // Психологические технологии в экстремальных видах деятельности : материалы IV Международной научно-практической конференции ; г. Донецк, 22-24 мая 2008 года. — Донецк, 2008. — С. 275—178.
  5. Злепко С. Вибір психологічних тестів для оцінювання емоційної стійкості людини [Текст] / Сергій Злепко, Дмитро Штофель // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009) : матеріали ІV міжнародної науково-технічної конференції ; м. Вінниця, 8-10 жовтня 2009 року. — Частина 2. — Вінниця, 2009. — С. 44.
  6. Тестовий психологічний комплекс для визначення типу особистості за опитувальником Айзенка [Текст] / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, В. В. Мельников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2008. — № 2. — С. 152—156.
  7. Діагностичний комплекс для визначення антропометрично-психофізіологічної сумісності людини і пістолетної зброї [Текст] / С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, С. В. Костішин, Л. Г. Коваль // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК- 2010) : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24-26 травня 2010 року, Київ, Україна. — К. : НАУ, 2010. — С. 336—338.

Published

2010-07-30

How to Cite

Штофель, Д. Х. (2010). THE METHOD OF DETERMINING THE ANTHROPOMETRIC-PSYCHOPHYSIOLOGICAL COMPATIBILITY A HUMAN AND A SHORT-BARRELLED WEAPON. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(8(46), 60–64. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.3029