To issue of ecological safety quantitative evaluation at EIA

Authors

  • Геннадій Олексійович Статюха Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine
  • Віталій Артемович Соколов Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань м. Харків, Ukraine
  • Ігор Борисович Абрамов Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань м. Харків, Ukraine
  • Тетяна Владиславівна Бойко Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine
  • Алла Александровна Абрамова Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.3347

Keywords:

ecological risk, danger index

Abstract

The current state of ecological safety evaluation problem in design stage is analysed. Procedure of ecological safety estimation on the basis of index of objects danger and ecological risk is offered.

Author Biographies

Геннадій Олексійович Статюха, Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Віталій Артемович Соколов, Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань м. Харків

Кандидат технічних наук, директор

Ігор Борисович Абрамов, Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань м. Харків

Доктор технічних наук, заступник директора

Тетяна Владиславівна Бойко, Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Кандидат технічних наук, доцент

Алла Александровна Абрамова, Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Асистент

References

  1. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд: Наказ Держбуду України від 15.12.2003 р. № 214 та введені в дію 01.04.2004 р. – К.: Держкомбударх, Мінекобезпеки України, 2003. – 19 с.
  2. Бойко Т.В. К вопросу определения рисков при оценке воздействий техногенных объектов на окружающую среду [Текст]/ Т.В. Бойко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. – №4/6 (34): Технология неорганических и органических веществ и екологія. – С.37–41.
  3. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки: затв. Мінпраці та соцполітики України від 04.12.2002 № 268. – 2003. – 192 с.

Published

2010-11-10

How to Cite

Статюха, Г. О., Соколов, В. А., Абрамов, І. Б., Бойко, Т. В., & Абрамова, А. А. (2010). To issue of ecological safety quantitative evaluation at EIA. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(6(48), 44–46. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.3347

Issue

Section

Computer modeling of the chemistry and technology