SECURITY ASSESSMENT OF MAJOR PHASES OF THE LIFE CYCLE OF WASTEWATER REGULATION DOCUMENT

Authors

 • Юлія Вікторівна Іванова Чернігівський державний інститут економіки та управління вул. Стрілецька, 1, м. Чернігів, 14034, Ukraine
 • Анатолій Семенович Зенкін Київський національний університету технологій та дизайну вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 3, м. Київ, 01011, Ukraine
 • Юрій Анатолійович Федорченко ДП «Чернігівводоканал» вул. Жабинського, 15, м. Чернігів, 14017, Ukraine
 • Наталія Степанівна Мазюк ДП «Чернігівводоканал» вул. Жабинського, 15, м. Чернігів, 14017, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2012.4044

Keywords:

sewage, process approach, regulations.

Abstract

The presence of international standards, harmonized in Ukraine for main stages of sewage treatment is analyzed and presented a model of quality management system of sewage treatment based on processing approach.

Author Biographies

Юлія Вікторівна Іванова, Чернігівський державний інститут економіки та управління вул. Стрілецька, 1, м. Чернігів, 14034

Викладач

Кафедра управління якістю та проектами

Анатолій Семенович Зенкін, Київський національний університету технологій та дизайну вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 3, м. Київ, 01011

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою

Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Юрій Анатолійович Федорченко, ДП «Чернігівводоканал» вул. Жабинського, 15, м. Чернігів, 14017

Заступник начальника

Наталія Степанівна Мазюк, ДП «Чернігівводоканал» вул. Жабинського, 15, м. Чернігів, 14017

Начальник лабораторії

References

 1. Щетинин А.И., Мешенгиссер Ю.М., Есин М.А., Малбиев Б.Ю., Реготун А.А. Опыт реконструкции очисних сооружений с применением технологии нитро-денитрификации//Воопостачання та водовідведення. – К., Тов. «Гнозіс». – 2011. - №3. – с.41-49.
 2. Запольський А.К.Водопостачання, водовідведення та якість води :Підручник.-К.:Вища школа, 2005.-671 с.
 3. Дедиков Е.В.,ЗорькинЛ.М.,Кондратов Л.С, Стадник Е.В.,Кутлусурина Г.В.,Питьева К.Е.Новые технологии исследования углеводородных газов атмосферы//Новые идеи в геологи и геохимии нефти и газа.Материалы 5 междун. конф. МГУ,М.-2001.- С.118-121.
 4. Почекайлова Л.П., Кожедуб Ю.В. Чинні національні стандарти в галузі водопостачання, водовідведення та якості води відповідно до каталогу нормативних документів – 2010//Водопостачання та водовідведення: - К., Тов. «Гнозіс». – 20011. - №3. – С.59-72.
 5. Реконструкція і інтенсифікація споруд водопостачання та водовідведення:/О.А.Василенко, П.О.Грабовский, Г.М.Ларіна та ін..: навчальний посібник. – ІВНВКП «укргеліотекс», 2010. – 272с.
 6. Гіроль А.М.Проблема доочищення стічних вод в Україні та шляхи її вирішення // ХІV Міжнар.наук.-практ.конф.студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія.Людина.Суспільство».18-22травня 2011 р.-К.:НТУУ «КПІ».-С.44-45.
 7. Горобець С.В.. Гойко І.Ю.,Лізунов В.В., Дем яненко І.В.Спосіб очищення стічних вод від іонів важких металів за допомогою дріжджів. Патент на корисну модель №31883., Бюл.№8, 2008.
 8. СНиП 2.04.03-85.Канализация.Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР.-М.:ЦИТП Госстроя СССР,1986.
 9. Шкінь О.М.Технічні проблеми при дотриманні законодавчих вимог.Екологічні аспекти водовідведення. //IWAS-Міжнар.конф. «Українсько-німецьке партнерство у галузі водного господарства- завдання для науки і практики».15-16.12.2008 р.-Івано-Франковськ. – 35 с.

Published

2012-06-01

How to Cite

Іванова, Ю. В., Зенкін, А. С., Федорченко, Ю. А., & Мазюк, Н. С. (2012). SECURITY ASSESSMENT OF MAJOR PHASES OF THE LIFE CYCLE OF WASTEWATER REGULATION DOCUMENT. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6(57), 56–61. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2012.4044