The motivation of pupils of 7–8 classes in gymnastics

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.019

Keywords:

teenagers, gymnastics, motivation, physical culture, school

Abstract

Purpose: to identify motives and interests of pupils of 7–8 classes in gymnastics. Material and Methods: the questionnaire of pupils of 7–8 classes was conducted in schools with different capabilities cultivation of module of gymnastics. questions revealed the ratio of students to lessons of physical culture and module "gymnastics". Results: the questionnaire has revealed the impact of gymnastics lessons on the attitude to gymnastic exercises. Сonclusions: 31 per cent of pupils do not realize the importance of physical activity for improving the health. Absence of the gymnastic lessons at school negatively influences the attitude to gymnastics. 14 per cent of pupils have negative attitude to gymnastics at school where gymnastic lessons are conducted. 52 per cent of pupils have negative attitude to gymnastic at school where gymnastic lessons are not conducted (P<0,01). 23 per cent of pupils like to do the exercises on gymnastic apparatus. 8 per cent of pupils do not like to do the exercises on gymnastic apparatus (P<0,05). 40 per cent go in for street kind of gymnastics

References

Bezverkhnya G. V. Motivatsіya do zanyat fіzichnoyu kulturoyu і sportom shkolyarіv 5-11-kh klasіv : avtoref. dis.z fіz.vikh. і sportu [Motivation for physical education and sport students 5-11 grades : PhD thesis], Lvіv, 2004, 23 p. (ukr)

Ilin Ye. P. Motivatsiya i motivy [Motivation and motives], SPb., 2000, 512 p. (rus)

Krutsevich T., Іshchenko O., Іmas T. Sport. Vіsn. Pridnіprovya [Sports Bulletin Dnieper], 2014, vol. 2, p. 68–72. (ukr)

Lisyak V. M. Formuvannya іnteresu do zanyat fіzichnoyu kulturoyu ta sportom u shkolyarіv 6–11 klasіv : dis. ... kand. nauk z fіz. vikh. ta sportu [Formation of interest to physical training and sport in grade 6-11 students], Kharkiv, 2006, 211 p. (ukr)

Natsionalnaya doktrina razvitiya obrazovaniya: Utverzhdeno Ukazom Prezidenta Ukrainy ot 17.04.2002 g. vol. 347/2002 [National Doctrine of Education Development: Approved by Presidential Decree of 17.04.2002 № 347/2002], Access mode : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002. (rus)

Paniotto V. I., Maksimenko V. S. Kolichestvennyye metody v sotsiologicheskikh issledovaniyakh [Qualitative methods in sociological research], Kiyev, 2003, 191 p. (ukr)

Pro strukturu 2015/2016 navchalnogo roku ta navchalnі plani zagalnoosvіtnіkh navchalnikh zakladіv [On the structure of the academic year 2015/2016 and curricula of secondary schools], 2015 r. (ukr)

Krutsevich T. Yu. Teorіya і metodika fіzichnogo vikhovannya [Theory and methods of physical education], Kyiv, 2008, T. 2, 368 p. (ukr)

Krutsevich T. Yu. Fіzichna kultura. Navchalna programa dlya zagalnoosvіtnіkh navchalnikh zakladіv 5–9 klasi [Physical Education. The curriculum for secondary schools Grades 5-9], Kyiv, 2012, 294 p. (ukr)

Dyatlenko S. M. Fіzichna kultura v shkolі: 5–11 klasi: metodichniy [Physical education in school: grades 5–11] Kyiv, 2011, 368 p. (ukr)

Published

2015-12-31

How to Cite

Муллагільдіна Алла Ядікарівна (Alla M., Красова Інна Вікторівна (Inna K., & Марченков Михайло Костянтинович (Mikhailo M. (2015). The motivation of pupils of 7–8 classes in gymnastics. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (6(50), 104–110. https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.019

Issue

Section

Articles