Внутрішні чинники зміни структури психологічної ресурсності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-43.246-266

Ключові слова:

динаміка психологічної ресурсності, психологічні ресурси, актуалізація, знання власних ресурсів, внутрішні чинники модифікацій.

Анотація

Сформульовано проблему емпіричного способу вивчення актуалізації
психологічної ресурсності. Теоретично виведено, що актуалізацію пси-
хологічної ресурсності уможливлюють внутрішні детермінанти зміни
її структури, пов’язані з особливостями оперування особою власними
психологічними ресурсами. Показано можливість розв’язання постав-
леної проблеми у некласичній психології особистості. В емпіричному
дослідженні упродовж 2012–2018 рр. узяли участь 2680 осіб (із них
64% жінки і 36% чоловіки) віком 18–72 роки (М = 36,3; SD = 11,2). Близь-
ко 65% осіб щороку брали участь у дослідженні, тому ми допускаємо,
що його можна вважати лонгітюдним. Для визначення психологічної
ресурсності та її компонент застосовано опитувальник психологічної
ресурсності. Установлено, що загалом рівень психологічної ресурснос-
ті за досліджуваний період був у межах 84,7–87,9 бала, що відповідає
середньому рівню психологічної ресурсності. На основі аналізу відмін-
ностей установлено, що між компонентами психологічної ресурсності
за досліджувані сім років із 2012 по 2018 рр. включно є відмінності на
статистично значущому рівні між усіма ресурсами, за винятком пси-
хологічного ресурсу «самореалізація у професії». За результатами клас-
терного аналізу виявлено, що індикаторами типу психологічної ресурс-
ності кластера 1 «2012–2016» є низький рівень психологічних ресурсів
відповідальності та знання власних ресурсів, а індикатором типу пси-
хологічної ресурсності кластера 2 «2017–2018» є низький рівень психо-
логічного ресурсу роботи над собою. Проведений порівняльний аналіз
виявив, що дані, отримані методами деревоподібної кластеризації та
k-середніх, указують на значущість якісних відмінностей у типах пси-
хологічної ресурсності за 2012–2016 рр. та 2017–2018 рр., пов’язаних із
ресурсом віри у добро. На основі результатів математично-статис-
тичного аналізу даних дослідження виокремлено ресурси-індикатори
типу психологічної ресурсності, ресурси-детермінанти та ресурси-
предиктори загального рівня психологічної ресурсності. Головним по-
казником і мірою зміни структури та рівня психологічної ресурсності
можна вважати знання особою власних психологічних ресурсів.

Біографія автора

Олена Штепа, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Znakov, V. V. (2005). Psihologija ponimanija: Problemy i perspektivy [Psychology of Conprehension: Problems and Perspectives]. Moskva : Izdvo «Institut psihologii RAN» [in Russian].

Kokun, O. M. (2013). Zhyttieve ta profesiine samozdiisnennia yak predmet doslidzhennia suchasnoi psykholohii [Vital and professional selffulfillment as a subject of study of modern psychology]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota – Practical Psychology and Social Work, 9, 1–5 [in Ukrainian].

Kolpakova, M. Ju. (2013). Vvedenie v dialogicheskuju psihologiju [Introduction to Dialogic Psychology]. Moskva : «Kanon+» ROOI «Reabilitacija » [in Russian].

Leont’jev, D. A. (2015). Vyzov neopredelennosti kak central’naja problema psihologii lichnosti [The challenge of uncertainty as the central problem of the psychology of personality]. Psihologicheskie issledovanija – Psychological researches, 40, Vol. 8. Retrieved from https://psyctudy.ru/index.php/num/2015v8n40/1110-leontiev40.html [in Russian].

Leont’jev, D. A. (2007). Psihologija smysla. Priroda, stroenie i dinamika smyslovoj real’nosti [Psychology of meaning. Nature, structure and dynamics of semantic reality] (3-rd ed.). Moskva : Smysl [in Russian].

Maksymenko, S. D. (2016). Poniattia osobystosti u psykholohii [The concept of personality in psychology]. Osobystist i psykholohiia – Psychology and personality, 1 (9), 11–17 [in Ukrainian].

Mjej, R. (2010). Iskusstvo psihologicheskogo konsul’tirovanija. Kak davat’ i obretat’ dushevnoe zdorov’e [The art of counseling. How to give and gain the mental health] (Trans.). Moskva : Institut obshchegumanitarnyh issledovanij; Aprel’ Press [in Russian].

Nizovskih, N. A. (2014). Chelovek kak avtor samogo sebja: psihosemanticheskoe issledovanie lichnostnogo razvitija [Man as the author of himself: a psychosemantic study of the personal development]. Moskva–Berlin : Direkt-Media [in Russian].

Savchyn, M. (2013). Metodolohemy psykholohii [Methodology of psychology]. Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian].

Trofimova, Ju. V. (2010). Dva podhoda k ponimaniju samorazvitija kak psihologicheskogo fenomena [Two approaches to understanding selfdevelopment as a psychological phenomenon]. Izvestija Altajskogo gosudarstvennogo universiteta – News of Altai State University, 2–2, 42–46 [in Russian].

Chernikova, I. V. (2007). Postneklassicheskaja nauka i filosofija processa [Post-non-classical science and process philosophy]. Tomsk : Izd-vo NTL [in Russian].

Shtepa, O. S. (2017). Aktualizatsiia psykholohichnyh resursiv za kontekstu nevyznachenosti yak marker typu osobystisnoho samozdiisnennia [Actualization of psychological resources in the context of uncertainty as a marker of the type of personal self-realization]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii – The theory and practice of modern psychology, 1, 42–47 [in Ukrainian].

Shtepa, O. S. (2018). Opituvalnyk psykholohichnoi resursnosti osobystosti: rezultaty rozrobky i aprobatsii avtorskoi metodyky [The questionnaire of a personality’s psychological resourcefulness: the result of development and approbation of the author’s method]. Problemy suchasnoi psykholohii: zb. nauk. prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykhologii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of Modern Psychology. Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology NAES of Ukraine, 39. Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 380–399 [in Ukrainian].

Krems, J., Kenrick, D., & Neel, R. (2017). Individual Perceptions of Self-Actualization: What Functional Motives Are Linked to Fulfilling One’s Full Potential? Personality and Social Psychology Bull, Sep. 43 (9), 1337–1352. DOI 10.1177/0146167217713191. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-07

Як цитувати

Штепа, О. (2019). Внутрішні чинники зміни структури психологічної ресурсності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (43), 246–266. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-43.246-266