Зв’язок «Свідомості» й «Світу» в концептуальних теоріях рефлексивності, функціоналізму і глибинної психології

Автор(и)

  • Світлана Каліщук Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1749-7856

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.178-198

Ключові слова:

«свідомість про Світ», «свідомість у Світі», «свідомість Я і Світ», «свідомість зі Світом», методологія рефлексивності, функціоналізм, глибинна психологія.

Анотація

Автором задано дослідницькі аспекти опису концептуального психологічного рівня пояснення свідомості особистості: історикопсихологічний, процесуальнодинамічний і персоналістичний. Вибудовано низку парадигмальних призм дослідження свідомості у послідовності від методології рефлексивності до сучасного етапу та її новочасного канону. Запропоновано методологічну модель єдиної площини аналізу численних психологічних теорій свідомості. Виокремлено координатні осі дослідницької площини теорій свідомості. Ординатою обрано дихотомічну вісь «За гальне емпіричне, зустріч зі світом – Індивідуальне емпіричне, унікальне виокремлення себе зі світу»; абсцису представлено віссю «Типологічне субстанціальне, всезагальне, атрибутивне – Унікальне субстанціальне, чуттєве захоплення безкінечністю досконалості світу і довіра до нього». Проаналізовано особливості трактування свідомості з позицій трьох психологічних концептуальних засад: рефлексивності, функціоналізму та глибинної психології з дефініцією належності підходу до одно го з чотирьох парціальних просторів пояснення свідомості, а саме: «про Світ», «у Світі», «Я і Світ» або «зі Світом». Визначено, що індивідуальність і «неповторність ансамблю» взаємодії людини зі світом на засаді «рефлектування в інше» задає потенційну можливість вироблення безлічі «зрізів» реальності. Тому методологію рефлексивності розміщено у центр координатної площини досліджень свідомості в силу того, що цей процес потенційно здатний активувати всі можливі аспекти дії свідомості: «свідомість про Світ», «свідомість у Світі», «свідомість Я і Світ» і «свідомість зі Світом». Квадранту «свідомість у Світі», що створюється осями «Типологічне субстанціальне – Індивідуальне емпіричне», в силу своєї феноменологічності відповідають погляди на процесуальність свідомості В. Джеймса, згідно з якими свідомість первісно функціонально цілісна і являє собою «потік». Тенденція пояснювати те, що носить характер суб’єктивно явного через конструкт, який по суті є суб’єктивно невідомим, відносить глибинний напрям дослідження до площини «про Світ», у квадрант, який окреслено осями «Загальне емпіричне – Типологічно субстанціональне».

Біографія автора

Світлана Каліщук, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ (Україна)

Кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри
загальної, вікової та педагогічної психології

Посилання

Аллахвердов В. М. Поддается ли сознание разгадке? Психология созна- ния. Санкт-Петербург : Питер, 2001. С. 100–101.

Джемс У. Психология. Москва : Педагогика, 1991. С. 56–80.

Каліщук С. М. Об’єктивний підхід до трактування свідомості: нейро- фізіологічний, фізичний та математичний дискурси. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського націо- нального університету імені Івана Огієнка, Інституту психоло- гії імені Г. С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. Вип. 45. С. 178–202.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Политиз- дат, 1975. 130 с.

Лоренцер А. Археология психоанализа. Москва : Наука, 1996. С. 215.

Налимов В. В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. Москва : Прометей, 1989. 182 с.

Прист С. Теории сознания. Москва : Идея-Пресс, 2000. 288 с.

Рубинштейн С. Л. Человек и мир. Москва : Наука, 1997. С. 138–160.

Фрейд З. Психология бессознательного. Москва : Наука, 1990. 354 с.

Фрейджер P., Фeйдимен Дж. Личность. Теории, упражнения, экспери- менты. Москва : Наука, 2002. 403 с.

Фурман А. В. Свідомість як передумова психологічного пізнання і про- фесійного методологування. Наука і освіта. 2017. № 3. С. 5–10.

Хант Г. О природе сознания. С когнитивной, феноменологической и трансперсональной точек зрения. Москва : АСТ, 2004. 555 с.

Adler, A. (1931). What life should mean to you. Boston : Little, Brown. 154 p.

Adler, A. (1964). Superiority and social interest: A collection of later writings. New York : Viking Press. 205 p.

James, W. (1971). Essays in radical empiricism and a pluralistic universe. New York : E. P. Dutton. 360 p.

Jung, C. (1954). Psychological aspects of the mother archetype. In Collected works, 9, 1, 105. Originally published.

Kalishchuk, S. (2018). Construction of ontological models of consciousness of personality. PNAP Scientific Journal of Polonia, 1 (26), 95–100. Czestochowa.

Mosak, H. (1989). Adlerian psychotherapy. Itasca, IL : F. E. Peacock. 203 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-20

Як цитувати

Каліщук, С. (2019). Зв’язок «Свідомості» й «Світу» в концептуальних теоріях рефлексивності, функціоналізму і глибинної психології. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (46), 178–198. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.178-198