Компонентна структура професійної компетентності майбутніх перекладачів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-54.57-77

Ключові слова:

професійна компетентність, спеціальна компетентність, комунікативна компетентність, соціальна компетентність, специфічна професійна діяльність, ключові професійно значущі компетентності

Анотація

Мета статті – виокремити компонентну структуру професійної компетентності майбутніх перекладачів.

У роботі використано такі загальнонаукові методи дослідження: індукція, дедукція, аналіз і синтез, порівняння й опис, обґрунтування тощо.

Експериментальним методом був метод проведення емпіричного дослідження. У якості методологічного інструментарію для першого етапу дослідження нами було обрано методику «Хто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд) і техніки «Мій шлях у професію» та «Піраміда професійного зростання» (розроблені М.Ю. Варбан та О.Б. Старовойтенко й адаптовані нами для майбутніх перекладачів).

Результати дослідження. Визначено структуру професійної компетентності майбутнього перекладача. Ми визначаємо професійну компетентність як реалізацію в професійній діяльності двох базових компонентів: професійно-технологічної підготовленості, що має на увазі оволодіння фахівцем технологіями здійснення конкретної професійної діяльності (оволодіння базовими і спеціальними компетентностями), й особистісного компонента, що вирізняється надпрофесійним характером, але є таким, який необхідний кожному фахівцеві з метою оволодіння ним ключовими професійно значущими компетентностями.

Висновки. Доведено, що професійну компетентність слід розглядати як особистісне утворення, що вміщує певні компоненти (або компетенції). Такими компонентами можуть бути знання, уміння і навички, а також властивості особистості. Так, згідно з цим підходом професійна компетентність включає:

  • спеціальну компетентність, що передбачає наявність у фахівця певного достатнього обсягу знань у конкретній галузі діяльності, вміння їх творчо застосовувати в різноманітних ситуаціях, пов’язаних із розв’язанням теоретичних і практичних завдань і задач;
  • комунікативну компетентність, що демонструє здатність індивіда сприймати та висловлювати інформацію, її достовірно відображати, підсумовувати й обґрунтовувати. Комунікативна компетентність є необхідною передумовою для здійснення міжособистісних контактів, діалогу, взаємодії, яка демонструє, наскільки людина володіє правилами і прийомами спілкування;
  • соціальну компетентність, що виражається в здатності й готовності особистості встановлювати та підтримувати контакти з іншими людьми. Соціальна компетентність вважається найважливішою умовою ефективної адаптації людини до нових обставин життя і професійної діяльності. Її високий рівень допомагає фахівцеві зайняти лідерські позиції в професійному просторі.

Посилання

Varban, M.Yu. (1998). Refleksiia professionalnogo stanovleniia v studencheskiie gody [The reflection of the professional development in students’ years]. Candidate’s thesis. Samara [in Russian].

Honcharuk, N., & Onufriieva, L. (2018). Psykholohichnyi analiz rivniv pobudovy komunikatyvnykh dii [Psychological analysis of the levels of construction of communicative actions]. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika. Psycholinguistics – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 24 (1), 97–117. Retrieved from https://doi.10.31470/2309-1797-2018-24-1-97-117 [in Ukrainian].

Ivashkevych, Ed., & Koval, I. (2020). Psykholohichni pryntsypy orhanizatsii deduktyvnoho protsesu na urokakh anhliiskoi movy v zakladakh serednoi osvity [Psychological Principles of Organization of the Deductive Process at the English Lessons at Secondary Schools]. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» – Collection of research papers «Problems of modern psychology», 50, 31–52. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.31-52 [in Ukrainian].

Kuhn, M., & McPartland, T. (2021). Test «Kto Ya?» [The Methodology «Who am I? »]. Retrieved from vsetesti.ru/424 [in Russian].

Maksymenko, S., Тkach, B., Lytvynchuk, L., & Onufriieva, L. (2019). Neiropsykholinhvistychne doslidzhennia politychnykh hasel iz zovnishnoi reklamy [A neuropsycholinguistic research of political slogans from outdoor advertising]. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika. Psycholinguistics – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 26 (1), 246–264. DOI 10.31470/2309-1797-2019-26-1-246- 264. Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/715 [in Ukrainian].

Mykhalchuk, N., & Onufriieva, L. (2020). Psykholohichnyi analiz riznykh typiv dyskursu [Psychological Analysis of Different Types of Discourse]. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» – Collection of research papers «Problems of modern psychology», 50, 188–210. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227- 6246.2020-50.188-210 [in Ukrainian].

Mykhalchuk, N., & Bihunova, S. (2019). The verbalization of the concept of «fear» in English and Ukrainian phraseological units. Cognitive Studies | Études cognitives, 19, 11. Warsaw (Poland). Retrieved from https://doi.org/10.11649/cs.2043 .

Mykhalchuk, N., & Ivashkevych, E. (2019). Psycholinguistic Characteristics of Secondary Predication in Determining the Construction of a Peculiar Picture of the World of a Reader. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 25 (1), 215–231. Retrieved from https://doi.10.31470/2309-1797-2019-25-1-215-231 .

Vonnegut, Kurt (2009). Cat’s Cradle. New York : American Ltd.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-07

Як цитувати

Івашкевич, Е. (2021). Компонентна структура професійної компетентності майбутніх перекладачів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (54), 57–77. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-54.57-77