Поточний номер

Том 46 (2019)
Опубліковано: 2019-12-31

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

Засновники: Ужгородський національний університет, Закарпатське відділення Українського фізичного товариства.

Рік заснування: 1997.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.

Реєстрація в ДАК України: Постанова № 1-05 / 8 від 22.12.2010 р, Журнал включений до нового Переліку наукових фахових видань з фізики, затвердженого Президією ВАК України (постанова президії ВАК України від 13.07.2015 р . № 747).

Спеціальність ДАК : 01

Головний редактор: Різак Василь Михайлович (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

Заступник головного редактора: Пуга П.П. (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

Редколегія:

Професор, д.ф. -м.н. В.Різак (головний редактор), професор, д.ф.-м.н. П.Пуга (заст. головного редактора), доцент, к.ф.-м.н . Н.Попович (відп. секретар), професори, д.ф.-м.н. , член-кор. НАН України Ю.Височанський , В. Лазур , І.Небола , А.Сливка , І.Студеняк , І.Шафраньош , доценти, к.ф.-м.н. П.Гуранич , М.Карбованець (Ужгородський національний університет), академік НАН України О.Шпеник (ІЕФ НАН України, м Ужгород), професори, д.ф.-м.н. Ю.Баніс ( Вільнюський університет), М.Зубек (Політехнічний університет, Гданськ, Польща), П.Копчанський ( Інститут експериментальної фізики Словацької АН, м Кошице), А.Фегер (Інститут фізики, Кошицький університет ім. Шафарика, Словаччина), В.Матолін (Карлів університет у Празі, Чехія), М.Краньчец (Університет Норд, Вараджін, Хорватія), А.Олеага (Університет країни Басків, г.Більбао, Іспанія), к.ф.-м.н. М.Вереш (Інститут фізики твердого тіла і оптики Вігнеровського фізичного дослідного центру Угорської академії наук, Будапешт), M.Гайфуллін (Університет Лафборо, Великобританія), Д. Oрлов (Лундський університет, Швеція), Ю.Пігош (Токійський університет, Японія), В.Новосад (Аргонська національна лабораторія, США).

Адреса: вул. Волошина, 54, м Ужгород, 88000, Україна.

E-mail: visnykuzhnufizyka@gmail.com

Телефон: +38 067 312 2587