Виготовлення ПЦ клінкера з відходів металургійного виробництва

Автор(и)

  • V. P. Kravchenko ПП «Ера плюс», м. Маріуполь, Ukraine
  • O. V. Taranina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.104463

Ключові слова:

доменні граншлаки, клінкер, вапняк, хімсостав, міцність, технологія, відвальний шлак, «хвости» вапняку, ПЦ клінкер, механоактивація, дисперсне подрібнення

Анотація

Шляхом обжигу при різних температурних умовах двохкомпонентної сировинної суміші, складеної з відходів металургійного виробництва (відвальні доменні шлаки + «хвости» вапняка, взяті у співвідношенні 2:3, відповідно), отримані проби клінкера, хіманаліз яких показав відповідність їх хімсостава хімсоставу стандартного клінкера. Лабораторними випробуваннями встановлені високі показники міцності усіх проб експериментального клінкера. Виходячи з результатів досліджень по отриманню ПЦ клінкеру з відходів металургійного виробництва, була розроблена технологічна схема (лінія), в якій передбачається отримання ПЦ клінкера з високим гідравлічним модулем (m = 2,37) з двохкомпонентної сировинної суміші: 40% відвальний шлак + 60% «хвости» вапняку із значним еколого-економічним ефектом

Біографії авторів

V. P. Kravchenko, ПП «Ера плюс», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук

O. V. Taranina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Колокольников В.С. Производство цемента / В.С. Колокольников. – М. : Высшая школа, 1970. – 287 с.

Теория цемента // Всеукраинская техническая газета. – 2005. – № 50 (154). – С. 7.

Кравченко В.П. Гидравлическая активность доменных шлаков / В.П. Кравченко, В.А. Струтинский // Сталь. – 2007. – № 1. – С. 94-95.

Рациональный вариант получения клинкера (цемента) из доменных шлаков / В.П. Кравченко, П.И. Пилов, Л.Ж. Горобец, Н.С. Прядко // Обогащение полезных ископаемых. – Днепропетровск, 2010. – № 4. – С. 23-27.

Пат. 35038 Україна, МПК С 04 В 7/00. Спосіб виготовлення клінкера / В.С. Бойко, В.П. Кравченко, В.А. Струтинський, В.И. Трубніков, О.В. Савощенко. – № u200805234; заявл. 22.04.08; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16. – 4 с.

Кравченко В.П. Обґрунтування параметрів струминного подрібнення при переробці і збагаченні доменних шлаків : автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.15.08 / В.П. Кравченко; ДВНЗ «Нац. гірн. ун-т». – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

Пат. 36800 Україна, МПК С 04 В 7/00. Технологічна лінія для виготовлення цементу / С.А. Матвієнков, В.П. Кравченко, В.А. Струтинський, В.И. Трубніков, О.В. Савощенко. – № u200806294; заявл. 13.05.08; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21. – 4 с.

References:

Kolokolnikov V.S. Proizvodstvo tsementa [Manufacture of cement]. Moscow, Higher school Publ., 1970. 287 р. (Rus.)

Teoriia tsementa [Cement theory]. Vseukrainskaia tekhnicheskaia gazeta – Ukrainian technical newspaper, 2005, no. 50, p. 7. (Rus.)

Kravchenko V.P., Strutinsky V.A. Gidravlicheskaia aktivnost' domennykh shlakov [Hydraulic activity blast furnace slag]. Stal' – Steel, 2007, no. 1, pp. 94-95. (Rus.)

Kravchenko V.P., Pilov P.I., Gorobets L.J., Pryadko N.S. Ratsional'nyi variant polucheniia klinkera (tsementa) iz domennykh shlakov [Rational option for producing clinker (cement) from blast furnace slag]. Obogashchenie poleznykh iskopaemykh – Mineral enrichment, 2010, no. 4, pp. 23-27. (Rus.)

Boyko V.S., Kravchenko V.P., Strutinsky V.A., Trubnikov V.I., Savoshchenko A.V. Sposob izgotovleniia klinkera [Method of manufacture of the clinker]. Patent UA, no. 35038, 2008. (Ukr.)

Kravchenko V.P. Obosnovanie parametrov struinogo izmel'cheniia pri pererabotke i obogashchenii domennykh shlakov. Avtoref. diss. kand. techn. nauk [Substantiation of the parameters of jet milling in the processing and milling of blast furnace slag. Thesis of cand. tech. sci. diss.]. Dnepropetrovsk, 2013. 20 p. (Ukr.)

Matvienko S.A., Kravchenko V.P., Strutinsky V.A., Trubnikov V.I., Savoshchenko A.V. Tekhnologicheskaia liniia dlia izgotovleniia tsementa [Technological line for cement produc-tion]. Patent UA, no. 36800, 2008. (Ukr.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Kravchenko, V. P., & Taranina, O. V. (2017). Виготовлення ПЦ клінкера з відходів металургійного виробництва. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (33), 7–14. https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.104463