Вплив рівноважної дислокаційної субструктури на морфологію структурних складових при гетерогенних фазових перетвореннях у полікристалічних металевих сплавах

Автор(и)

  • I. F. Tkachenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • F. K. Tkachenko
  • K. I. Tkachenko
  • V. I. Miroshnichenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.104750

Ключові слова:

дислокаційні субмежі, поля пружних деформацій, просторовий розподіл хімічних елементів, мікроструктура

Анотація

Виконано теоретичний аналіз впливу дислокаційних субмеж (ДС) в полікристалічних сплавах на формування їх мікроструктури під час рівноважних гетерогенних поліморфних фазових перетворень. Розглянуто еволюцію внутрішньої будови головних різновидів ДС та відповідних полів пружних деформацій. З урахуванням викривлень кристалічної гратки навколо розчинених атомів, а також їхньої взаємодії з межами зерен (МЗ), показано утворення аналогічних розподілів концентрацій хімічних елементів на ДС та МЗ з подальшим формуванням складових мікроструктури характерної морфології. Зроблено висновок про можливість досягнення однорідних просторових розподілів як атомів розчинених елементів, так і дисперсних структурних складових за оптимальних режимів термічної обробки. Головні висновки теоретичного аналізу підтверджено результатами металографічних досліджень

Біографії авторів

I. F. Tkachenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

F. K. Tkachenko

Доктор технічних наук

K. I. Tkachenko

Кандидат технічних наук

V. I. Miroshnichenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Асистент

Посилання

Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Christian J.W. The theory of transformations in metals and alloys. Part 1. / J.W. Christian. – London, Pergamon Press, 1975. – 786 p.

Subgrain formation during deformation: physical origin and consequences / R. Sedlasek, W. Blum, J. Kratochvil, S. Forest // Metallurgical and Materials Transactions A. – 2001. – Vol. 32A, no. 1. – Р. 21-30.

Scientific work. Some features of the heterogeneous diffusive nucleation and their use to form new type microstructures and eliminate chemical nonuniformities in bulk industrial product made of alloy structural steels / І.F.Тkachenko, К.І. Тkachenko, V.І. Мiroshnichenko. – Свідоцтво № 68323 від 25.10.2016.

Ткаченко І.Ф. Розвиток наукових і методологічних основ прогнозування і оптимізації складів і технологій термічного зміцнення комплексно-легованих сталей : автореф. дис. …д-ра техн. наук : 05.16.01 / І.Ф. Ткаченко; Призов. держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2007. – 40 с.

Martin J. Micromechanisms in particle hardened alloys / J. Martin. – Cambrige, Cambrige Univ. Press, 1980. – 167 p.

References:

Christian J.W. The theory of transformations in metals and alloys. Part 1. London, Pergamon Press Publ., 1975. 786 p.

Sedlasek R., Blum W., Kratochvil J., Forest S. Subgrain formation during deformation: physical origin and consequences. Metallurgical and Materials Transactions A, 2001, vol. 32A, no. 1, pp. 21-30.

Tkachenko I.F., Тkachenko К.І., Мiroshnichenko V.І. Scientific work «Some features of the heterogeneous diffusive nucleation and their use to form new type microstructures and eliminate chemical nonuniformities in bulk industrial product made of alloy structural steels». Certificate about registration no. 68903, 2016. (Ukr.)

Tkachenko I.F. Rozvitok naukovikh і metodologіchnikh osnov prognozuvannia і optimіzatsії skladіv і tekhnologіi termіchnogo zmіtsnennia kompleksno-legovanikh stalei. Avtoref. diss. dokt. techn. nauk [Development of scientific and methodological bases of forecasting and optimization for compositions and heat treatment technologies of multi-component alloy steels. Thesis of doct. tech. sci. diss.]. Mariupol, 2007. 40 p.

Martin J. Micromechanisms in particle hardened alloys. Cambrige, Cambrige Univ. Press Publ., 1980. 167 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Tkachenko, I. F., Tkachenko, F. K., Tkachenko, K. I., & Miroshnichenko, V. I. (2017). Вплив рівноважної дислокаційної субструктури на морфологію структурних складових при гетерогенних фазових перетвореннях у полікристалічних металевих сплавах. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (33), 50–57. https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.104750