Розробка новітніх технологій по локалізації і нейтралізації зварювального аерозолю при наплавленні

Автор(и)

  • Y. V. Logvinov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.104992

Ключові слова:

новітні технології, навколишнє середовище, нейтралізація, зварювальні аерозолі, наплавлення, замкнута система вентиляції

Анотація

У статті розглянуті питання розробки новітніх технологій і нейтралізації та локалізації зварювального аерозолю при наплавленні згідно з вимогами Кіотського протоколу щодо викиду в атмосферу шкідливих речовин. Нова технологія очищення зварювального аерозолю (ЗА) відповідає вимогам Кіотської угоди щодо викиду в атмосферу шкідливих речовин в результаті використання замкнутої технології і пристрою, системи фільтрації, при якій шкідливі речовини не викидаються в атмосферу, а нейтралізуються. Значно покращується санітарно-гігієнічний стан робочого місця наплавщика. Запропоноване практичне вирішення питань. Розглянута технологія пройшла апробацію в різних галузях народного господарства

Біографія автора

Y. V. Logvinov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Докторант

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Левченко О.Г. Способы и средства локализации и нейтрализации сварочных аэрозолей : дис. …д-ра техн. наук : 05.26.01 / Левченко Олег Григорьевич. – К., 2002. – 283 с.

Чигарев В.В. Металлургические и технологические основы наплавки износостойких сплавов порошковыми лентами : дис. …д-ра техн. наук : 05.06.05 / Чигарев Валерий Васильевич. – М., 2001. – 532 с.

Пат. 19867 Україна, МПК В 23 К 37/00. Пристрій для очищення твердої та газоподібної складових зварювальних аерозолів при наплавленні / Ю.В. Логвінов. – № u200510339; заявл. 02.11.05; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. – 4 с.

Пат. 19101 Україна, МПК В 23 К 37/00. Пристрій для замкнутої системи уловлювання, фільтрації і нейтралізації зварювальних аерозолів при наплавленні / Ю.В. Логвінов. – № u200510341; заявл. 02.11.05; опубл. 15.12. 06, Бюл. № 12. – 4 с.

Пат. 86222 Україна, МПК В 23 К 37/00. Пристрій для очищення зварювальних аерозо-лів при наплавленні / О.С. Поважний, В.Л. Пілюшенко, Ю.В. Логвінов, С.Ю. Логвінов. – № u201304870; заявл. 16.04.13; опубл. 25.12.13, Бюл. № 24. – 4 с.

References:

Levchenko O.G. Sposoby i sredstva lokalizatsii i neitralizatsii svarochnykh aerozolei. Diss. dokt. techn. nauk [Ways and means of localization and neutralization of welding aerosols. Doct. tech. sci. diss.]. Kyiv, 2002. 283 p. (Rus.)

Chigarev V.V. Metallurgicheskie i tekhnologicheskie osnovy naplavki iznosostoikikh splavov poroshkovymi lentami. Diss. dokt. techn. nauk [Metallurgical and process fundamentals of surface deposition of wear-resistance alloys with powder bands. Doct. tech. sci. diss.]. Moscow, 2001. 532 p. (Rus.)

Logvіnov Iu.V. Pristrіi dlia ochishchennia tverdoї ta gazopodіbnoї skladovikh zvariuval'nikh aerozolіv pri naplavlennі [Device for treating solid and gaseous components of aerosols during surfacing welding]. Patent UA, no. 19867, 2007. (Ukr.)

Logvіnov Iu.V. Pristrіi dlia zamknutoї sistemi ulovliuvannia, fіl'tratsії і neitralіzatsії zvariuv-al'nikh aerozolіv pri naplavlennі [Closed system device for capturing, filtering and neutralizing welding aerosols when surfacing]. Patent UA, no. 19101, 2006. (Ukr.)

Povazhnii O.S., Pіliushenko V.L., Logvіnov Iu.V., Logvіnov S.Iu. Pristrіi dlia ochishchennia zvariuval'nikh aerozolіv pri naplavlennі [A device for cleaning of welding aerosols when surfacing]. Patent UA, no. 86222, 2013. (Ukr.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Logvinov, Y. V. (2017). Розробка новітніх технологій по локалізації і нейтралізації зварювального аерозолю при наплавленні. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (33), 78–82. https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.104992