Автоматичний контроль стану ізоляції при моніторингу низьковольтної розподільчої мережі

Автор(и)

  • L. О. Dobrovolskaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • О. О. Cherevko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105188

Ключові слова:

ізоляція, пристрій контролю струмів, селективний підсилювач, пробний сигнал, струми витоку

Анотація

У статті розглянута можливість використання запропонованої функціональної схеми контролю стану ізоляції за допомогою додаткового високочастотного сигналу, що вводиться в силову мережу. Для контролю стану ізоляції прийнято рішення контролювати струми витоку. Для цього розроблено спеціалізований варіант пристрою контролю струмів на основі селективного підсилювача синусоїдальних струмів витоку

Біографії авторів

L. О. Dobrovolskaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

О. О. Cherevko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, старший викладач

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Микропроцессорная система контроля изоляции типа ОМЗАЛ [Электронный ресурс]. – (http://spb.propartner.ru/offers/mikroprotsessornaya-sistema-kontrolya-izolyatsii-i1095085.html).

Система мониторинга марки «CDM-30» (Cables Diagnostics Monitor, 30 Channels) [Электронный ресурс]. – (http://www.terra-kip.ru/monitoring-system/monitoring-chastichnyh-razryadov/smd_30).

Пат. 102026 Україна, МПК H 02 J 13/00. Пристрій для автоматичного контролю режимів розподілу струмів в низьковольтних електричних мережах / В.С. Зайцев, О.О. Черевко, Л.О. Добровольська; ДВНЗ «ПДТУ». – № a201201184; заявл. 06.02.12; опубл. 27.05.13, Бюл. № 10.

Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс) : учебник для ВУЗов / Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров. – М. : Горячая линия-Телеком, 2003. – 768 с.

References:

Mikroprotsessornaia sistema kontrolia izoliatsii tipa OMZAL (Microprocessor isolation control system of the type OMZAL) Available at: http://spb.propartner.ru/offers/mikroprotsessornaya-sistema-kontrolya-izolyatsii-i1095085.html (accessed 22 February 2015).

Sistema monitoringa marki «CDM-30» (Cables Diagnostics Monitor, 30 Channels) (The monitoring system of the brand «CDM-30» (Cables Diagnostics Monitor, 30 Channels)) Available at: www.terra-kip.ru/monitoring-system/monitoring-chastichnyh-razryadov/smd_30 (accessed 10 July 2016).

Zaycev V.S., Cherevko E.A., Dobrovolskaya L.A. Prystrij dlja avtomatychnogo kontrolju rezhymiv rozpodilu strumiv v nyz'kovol'tnyh elektrychnyh merezhah [The device for automatic monitoring of modes of distribution of currents on low-voltage electrical networks]. Patent UA, no. 102026, 2013. (Ukr.)

Opadchii Iu.F., Gludkin O.P., Gurov A. I. Analogovaia i tsifrovaia elektronika (polnyi kurs) [Analog and digital electronics (full course)]. Moscow, Goriachaia liniia – Telekom Publ., 2003. 768 р. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Dobrovolskaya L. О., & Cherevko О. О. (2017). Автоматичний контроль стану ізоляції при моніторингу низьковольтної розподільчої мережі. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (33), 141–146. https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105188