Розподіл вагонопотоків підприємств по фронтам навантаження-вивантаження з використанням методів штучного інтелекту

Автор(и)

  • O. P. Kirkin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • T. Y. Kirkina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105193

Ключові слова:

автоматизація, нечітка логіка, план-графік, штучний інтелект

Анотація

Розвиток управління, організації та планування в транспортних системах передбачає наявність великого обсягу нечітких та стохастичних даних. Для підвищення ефективності їх використання пропонується використовувати методи штучного інтелекту, в більшості випадків, це методи нечіткої логіки. При цьому, подальший розвиток отримали методи оперативного розподілу вагонопотоків підприємств за напрямами навантаження й вивантаження

Біографії авторів

O. P. Kirkin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

T. Y. Kirkina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Асистент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Киркин А.П. Управление транспортными процессами доставки грузов в городских условиях с дополнением критериев логистики / А.П. Киркин, В.И. Киркина // Вісник Схiдноукраiнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 5 (194) ч. 2 – С. 61-67.

Короп Г.В. Удосконалення оперативного планування обробки вагонопотоків в транспортних системах підприємств : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.12 / Г.В. Короп; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ., 2012. – 20 с.

Новак В. Математические принципы нечёткой логики / В. Новак, И. Перфильева, И. Мочкрож. – М. : Физматлит, 2006. – 352 с.

Дьяконов А.П. Математические пакеты расширения Matlab. Специальный справочник / А.П. Дьяконов, В.В. Круглов. – СПб. : Питер, 2001. – 480 с.

Sandler Uziel. Neural Cell Behavior and Fuzzy Logic / Uziel Sandler, Lev Tsitolovsky. – Springer, 2008. – 478 р.

References:

Kirkin A.P. Upravlenie transportnymi protsessami dostavki gruzov v gorodskikh usloviiakh s dopolneniem kriteriev logistiki [Management of transport processes of delivery of freights in city conditions with addition of criteria of logistics]. Visnik Skhidnoukrains'kogo natsіonal'nogo universitetu іmenі Volodimira Dalia – Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university, Luhansk, 2013, no. 5 (194), vol. 2, pp. 61-67. (Rus.)

Korop G.V. Sovershenstvovanie operativnogo planirovaniia obrabotki vagonopotokov v transportnoi sistemakh predpriiatii. Avtoref. diss. kand. techn. nauk [Improvement of operational planning of processing traffic volumes in transport systems of the enterprises. Thesis of cand. tech. sci. diss.]. Lugansk, 2012. 20 p. (Ukr.)

Novak V., Perfil'eva I., Mochkrozh I. Matematicheskie printsipy nechetkoi logiki [Mathe-matical Principles of Fuzzy Logic]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2006. 352 p. (Rus.)

D'yakonov A.P., Kruglov V.V. Matematicheskie pakety rasshireniia Matlab. Spetsial'nyi spravochnik [Mathematical expansion packs Matlab. A special handbook]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2001. 480 p. (Rus.)

Sandler Uziel, Tsitolovsky Lev. Neural Cell Behavior and Fuzzy Logic. Springer, 2008. 478 р.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kirkin, O. P., & Kirkina, T. Y. (2017). Розподіл вагонопотоків підприємств по фронтам навантаження-вивантаження з використанням методів штучного інтелекту. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (33), 179–186. https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105193