До питання про розуміння процесів придушення отходообразования в джерелі виникнення

Автор(и)

  • V. S. Voloshin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105197

Ключові слова:

відходоутворення, ентропія, модель, придушення відходів, джерело виникнення, біфуркація, сировинна база

Анотація

У статті вивчені процеси придушення отходообразования в джерелі їх виникнення. Проведено зіставлення процесів отходообразования з їх енергоентропікой допомогою відповідної інтерпретації відомої теореми І. Пригожина. Мінімізація відходу є ні що інше, як дотримання пропорційності між відтоком ентропійному складової в зовнішнє середовище і припливом ентропії всередині самої системи. Наведена спрощена модель «брюсселятора» для умов зовнішнього надслабкого енергетичного впливу. Наведено розрахункові дані послідовності просторових стадій хімічної хвилі розподілу концентрацій вихідних компонентів в реакціях типу «брюсселятора» і схема біфуркації в процесах самоорганізації всередині виробничої системи за рахунок зовнішнього енергетичного поля (ΔЕ). Показано, що в застосуванні до отходообразующім системам, умовна модель придушення отходообразования в джерелі виникнення вимагає рішення в вигляді пошуку оптимального за параметрами енергетичного поля для кожного компонента сировинної бази

Біографія автора

V. S. Voloshin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Гленсдорф П. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций / П. Гленсдорф, И. Пригожин. – М. : Мир, 1973. – 280 с.

Волошин В.С. Природа отходообразования / В.С. Волошин. – Мариуполь : Рената, 2007. – 666 с.

Пригожин И.Р. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой: пер с англ. / И.Р. Пригожин, И. Стингерс; под ред. В.И. Аршанова, Ю.Л. Климонтовича, Ю.В. Сачкова. – 5-е изд. – М. : КомКнига, 2005. – 296 с.

Пригожин И.Р. Химическая термодинамика / И.Р. Пригожин. – 2-е изд., перераб. – М. : Бином, 2010. – 533 с.

Пригожин И.Р. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках: пер с англ. / И.Р. Пригожин; под ред. Ю.Л. Климонтовича. – 3-е изд. – М. : КомКнига, 2006. – 296 с.

Prigogine I. The Second law as a Selection Principle: The Microscopic Theory of Dissipative Processes in Quantum Systems / I. Prigogine, C. George // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 1983. – Vol.80. – Pр. 4590-4594.

Winfree A. Rotating Chemical Reactions / A. Winfree // Scientific American. – 1974. – Vol. 230. – Pр. 82-95.

Пригожин И.Р. Неравновесная статистическая механика: пер. с англ. / И.Р. Пригожин; под ред. Д.Н. Зубарева. – 3-е изд. – М. : Мир, 1964. – 314 с.

References:

Glensdorf P., Prigozhin I. Termodinamicheskaia teoriia struktury, ustoichivosti i fluktuatsii [Thermodynamic theory of structure, stability and fluctuations]. Moscow, Mir Publ., 1973. 280 p. (Rus.)

Voloshin V.S. Priroda otkhodoobrazovaniia [Nature of wastes]. Mariupol, Renata Publ., 2007. 666 p. (Rus.)

Prigozhin I.R., Stingers I. Poriadok iz khaosa. Novyi dialog cheloveka s prirodoi [Order out of chaos. Man's new dialogue with nature]. Moscow, KomKniga Publ., 2005. 296 p. (Rus.)

Prigozhin I.R. Khimicheskaia termodinamika [Chemical thermodynamics]. Moscow, Binom Publ., 2010. 533 p. (Rus.)

Prigozhin I.R. Ot sushchestvuiushchego k voznikaiushchemu. Vremia i slozhnost' v fizicheskikh naukakh [From being to becoming. Time and complexity of physical sciences]. Moscow, KomKniga Publ., 2006. 296 p. (Rus.)

Prigogine I., George C. The Second law as a Selection Principle: The Microscopic Theory of Dissipative Processes in Quantum Systems. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1983, vol.80, pр. 4590-4594.

Winfree A. Rotating Chemical Reactions. Scientific American, 1974, vol. 230, pр. 82-95.

Prigozhin I.R. Neravnovesnaia statisticheskaia mekhanika [Non-equilibrium statistical mechanics]. Moscow, Mir Publ., 1964. 314 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Voloshin, V. S. (2017). До питання про розуміння процесів придушення отходообразования в джерелі виникнення. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (33), 206–213. https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105197