Вплив особливостей фазових перетворень при нагріванні та охолодженні на структури і спротив ударному руйнуванню легованих конструкційних сталей

Автор(и)

  • I. F. Tkachenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • F. K. Tkachenko
  • K. I. Tkachenko
  • V. I. Miroshnichenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105431

Ключові слова:

леговані конструкційні сталі, фазові перетворення при нагріванні та охолодженні, щойно литий структурний стан, щойно гаряче деформований стан, розмір зерна, подрібнення мікроструктури, спротив ударному руйнуванню

Анотація

Досліджували леговані конструкційні сталі: 35ХМЛ у щойно литому та Е36 і 30ХГСА у щойно гаряче деформованому станах. Показано можливість досягнення повної перебудови відповідних початкових мікроструктур в сталях 35ХМЛ та Е36, в той час як в сталі 30ХГСА помітні зміни мікроструктури в аналогічних умовах не відбуваються. Встановлено значне підвищення спротиву ударному руйнуванню, не менше ніж вдвічі, сталей Е36 і 35ХМЛ та практична незмінність цієї характеристики сталі 30ХГСА після оптимальних умов охолодження за розробленим режимом. Встановлено формування високо однорідних мікроструктур із збільшеним розміром зерна в сталях Е36 і 35ХМЛ після термічної обробки, що включає до себе ізотермічну витримку за оптимальних умов під час нагрівання для високотемпературної аустенітізації

Біографії авторів

I. F. Tkachenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

F. K. Tkachenko

Доктор технічних наук

K. I. Tkachenko

Кандидат технічних наук

V. I. Miroshnichenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Асистент

Посилання

Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Some features of the heterogeneous diffusive nucleation and their use to form new type microstructures and eliminate chemical nonuniformities in bulk industrial product made of alloy structural steels : scientific work / І.F.Тkachenko, К.І. Тkachenko, V.І. Мiroshnichenko. – Свідоцтво № 68323 від 25.10.2016.

Вплив рівноважної дислокаційної субструктури на морфологію структурних складових при гетерогенних фазових перетвореннях у полікристалічних металевих сплавах / І.Ф.Ткаченко та ін. // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь. – 2016. – Вип. 33. – С. 50-57.

Howe A.A. Ultrafine grained steels: industrial prospects / A.A. Howe // Material Science and Technology Series. – 2000. –№ 16. – P. 1264-1266.

Furuhara T. Grain boundary engineering for superplasticity in steels / T. Furuhara, T. Maki // Journal of Material Science. – 2005. – № 40. – P. 919-926.

Superplasticity of ultrafine grained low-alloy steels / S. Fernandez [et al.] // Memoria de Trabajos de Difusion Cientifica y Tecnica. – 2012. – № 10. – P. 45-56.

Ткаченко И.Ф. Об особенностях образования аустенита при нагреве легированных ста-лей / И.Ф. Ткаченко, К.И. Ткаченко // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. праць / ПДТУ. – Маріуполь. – 2002. – Вип. 12. – С. 25-27.

References:

Tkachenko I.F., Тkachenko К.І., Мiroshnichenko V.І. Scientific work «Some features of the heterogeneous diffusive nucleation and their use to form new type microstructures and eliminate chemical nonuniformities in bulk industrial product made of alloy structural steels». Certificate about registration no. 68903, 2016. (Eng.)

Tkachenko I.F., Tkachenko F.K., Tkachenko K.I., Miroshnichenko V.I. Vpliv rіvnovazhnoї dislokatsіinoї substrukturi na morfologіiu strukturnikh skladovikh pri geterogennikh fazovikh peretvorenniakh u polіkristalіchnikh metalevikh splavakh [Influence of the equilibrium dislocation substructure on the structure component morphology during the heterogeneous phase transformations in polycrystalline metallic alloys]. Vіsnik Priazovs'kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu – Reporter of Priazovskiy State Technical University, 2016, no. 33, pp. 50-57. (Ukr.)

Howe A.A. Ultrafine grained steels: industrial prospects. Material Science and Technology Series, 2000, no. 16, pp. 1264-1266. (Eng.)

Furuhara T., Maki T. Grain boundary engineering for superplasticity in steels. Journal of Material Science, 2005, no. 40, pp. 919-926. (Eng.)

Fernandez S., Quintana M., García J., Verdeja L., González R., Verdeja J. Superplasticity of ultrafine grained low-alloy steels. Memoria de Trabajos de Difusion Cientifica y Tecnica, 2012, no. 10, pp. 45-56. (Eng.)

Tkachenko I.F., Тkachenko К.І. Ob osobennostiakh obrazovaniia austenita pri nagreve legirovannykh stalei [Some features of the austenite formation at alloy steel heating]. Vіsnik Priazovs'kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu – Reporter of Priazovskiy State Technical University, 2002, no. 12, pp. 25-27. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Tkachenko, I. F., Tkachenko, F. K., Tkachenko, K. I., & Miroshnichenko, V. I. (2017). Вплив особливостей фазових перетворень при нагріванні та охолодженні на структури і спротив ударному руйнуванню легованих конструкційних сталей. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (34), 18–23. https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105431