Енергетичний метод деяких динамічних міцнісних розрахунків

Автор(и)

  • T. M. Karpenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • P. S. Tanasienko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. R. Fedorova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125179

Ключові слова:

приведена маса, приведений коефіцієнт жорсткості, власна частота коливань, динамічний коефіцієнт, алгоритм, напруження, деформації

Анотація

Авторами узагальнено відомий енергетичний підхід до вирішення проблем міцності при деяких динамічних навантаженнях. У статті розглянуто питання щодо деяких міцнісних розрахунків динамічних моделей з одним ступенем свободи на основі закону збереження механічної енергії. Показана методика для отримання формул кінетичної енергії і потенційної енергії деформацій пружних тіл в залежності від виду деформації і способів кріплення об'єкта вивчення. Це дозволило знайти наведені коефіцієнти маси і жорсткості, а потім знайти власні частоти поздовжніх, крутильних і згинальних коливань. Запропоновано алгоритм дій для вивчення власних коливань. Для ударних явищ, що часто зустрічаються в техніці, скориставшись законом збереження механічної енергії і кількості руху, отримані значення динамічних коефіцієнтів і максимальних напружень, що виникають при ударах, в тому числі з урахуванням мас тіл, по яких ударяють

Біографії авторів

T. M. Karpenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

P. S. Tanasienko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

S. R. Fedorova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

Посилання

Список использованных источников:

Беляев Н.М. Сопротивление материалов : учебник для втузов / Н.М. Беляев. – 13-е изд. – М. : Физматгиз, 1962. – 856 с.

Пановко Я.Г. Основы прикладной теории упругих колебаний / Я.Г. Пановко. – М. : Высшая школа, 1967. – 432 с.

Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле / С.П. Тимошенко. – М. : Физматгиз, 1960. – 380 с.

Кожевников С.Н. Динамика машин с упругими звеньями / С.Н. Кожевников. – К. : Изд. АН УССР, 1961. – 160 с.

Панарин Н.Я. Сопротивление материалов / Н.Я. Панарин, И.И. Тарасенко. – Л.; М. : Госстройиздат, 1962. – 528 с.

Ривин Е.И. Динамика привода станков / Е.И. Ривин. – М. : Машиностроение, 1966. – 204 с.

Королев А.А. Конструкция и расчет машин и механизмов прокатных станов / А.А. Королев. – М. : Металлургия, 1985. – 376 с.

References:

Beljaev N.M. Soprotivlenie materialov [Resistance of materials]. Moscow, Fizmatgiz Publ., 1962. 856 р. (Rus.)

Panovko Ja.G. Osnovy prikladnoj teorii uprugih kolebanij [Fundamentals of the applied theory of elastic oscillations]. Moscow, Vysshaja shkola Publ., 1967. 432 р. (Rus.)

Timoshenko S.P. Kolebanija v inzhenernom dele [Fluctuations in Engineering]. Moscow, Fizmatgiz Publ., 1960. 380 p. (Rus.)

Kozhevnikov S.N. Dinamika mashin s uprugimi zven'jami [Dynamics of machines with elastic links]. Kiev, AN USSR Publ., 1961. 160 p. (Rus.)

Panarin N.Ja., Tarasenko I.I. Soprotivlenie materialov [Resistance of materials]. Leningrad, Moscow, Gosstrojizdat Publ., 1962. 528 p. (Rus.)

Rivin E.I. Dinamika privoda stankov [Dynamics of the machine tool drive]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1966. 204 p. (Rus.)

Korolev A.A. Konstrukcija i raschet mashin i mehanizmov prokatnyh stanov [Construction and calculation of machines and mechanisms of rolling mills]. Moscow, Metallurgija Publ., 1985. 376 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Karpenko, T. M., Tanasienko, P. S., & Fedorova, S. R. (2018). Енергетичний метод деяких динамічних міцнісних розрахунків. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (35), 138–145. https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125179