Джерело живлення машини контактного зварювання з покращеною електромагнітною сумісністю

Автор(и)

  • S. K. Podnebennaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. V. Burlaka ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • S. V. Gulakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. G. Skosyrev ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125608

Ключові слова:

контактне зварювання, джерело живлення, трифазно-однофазний перетворювач, пристрій обмеження напруги

Анотація

Метою роботи є розробка джерела живлення машини контактного зварювання із підвищеними техніко-економічними показниками. На основі аналізу існуючих схемних рішень трифазних джерел живлення машин контактного зварювання запропоновано нове схемне рішення джерела живлення, засноване на застосуванні безпосереднього матричного перетворювача. В якості силових ключів в розробленому джерелі живлення використовуються транзисторно-діодні комутатори, кожен з яких складається з транзистора і чотирьох діодів. Таке рішення дозволяє знизити собівартість джерела, зменшити втрати потужності в ньому. Для вирішення завдання дисипації енергії поля розсіювання трансформатора при зміні полярності вихідної напруги, що виникає через те, що перетворювач є нерекуператвним, авторами запропоновано оригінальне рішення бездисипативного квазірезонансного обмежувача напруги. Він складається з послідовно з'єднаних конденсатора і двоспрямованого ключа. Його застосування призводить до зменшення втрат потужності. Розроблено алгоритми управління ключами, що дозволяють забезпечити електромагнітну сумісність джерела з мережею і підвищити його коефіцієнт потужності

Біографії авторів

S. K. Podnebennaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

V. V. Burlaka, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

S. V. Gulakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. G. Skosyrev, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников:

Электромагнитная совместимость источников питания сварочной дуги / И.В. Пентегов, С.В. Рымар, А.М. Жерносеков, В.Н. Сидорец // Електротехніка і електромеханіка. – 2012. – № 3. – С. 34-40.

Поліпшення електромагнітної сумісності джерел живлення для систем контактного зварювання / П.С. Сафронов, Ю.В. Бондаренко, О.Ф. Бондаренко, В.М. Сидорець, Д.В. Кучеренко // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 5. – С. 89-91.

Pismenny A.A. Improvement of Power Efficiency of Machines for Resistance Spot Welding by Longitudinal Compensation of Reactive Power / А.А. Pismenny // The Paton Welding Journal. – 2014. – № 1. – С. 25-29.

Podnebennaya S.К. On the problem of providing electromagnetic compatibility of power sources of resistance welding machines with electric mains / S.K. Podnebennaya, V.V. Burlaka, S.V. Gulakov // The Paton Welding Journal. – 2016. – № 12. – С. 50-54. – Mode of access: DOI: 10.15407/tpwj2016.12.09.

Saleem J. Power Electronics for Resistance Spot Welding Equipment: thesis work for the de-gree of Licentiate of Technology / J. Saleem. – Sundsvall, 2012. – 42 p.

Wagner M. Efficiency improvements for high frequency resistance spot welding / M. Wagner, S. Kolb // Proceedings of 15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE). – Lille, France, 2013. – Pp. 1-9. – Mode of access: DOI: 10.1109/EPE.2013.6634720.

References:

Pentegov I.V., Rymar S.V., Zhernosekov A.M., Sidorets V.N. Elektromagnitnaia sovmestimost' istochnikov pitaniia svarochnoi dugi [Electromagnetic compatibility of arc welding power sources]. Elektrotekhnika i Elektromekhanika – Electrical Engineering & Electromechanics, 2012, no.3, pp. 34-40. (Rus.)

Safronov P.S., Bondarenko Yu.V., Bondarenko O.F., Sidorets V.N., Kucherenko D.V. Polіpshennia elektromagnіtnoї sumіsnostі dzherel zhivlennia dlia sistem kontaktnogo zvariuvannia [Increase of Electromagnetic Compatibility of Power Supplies for Resistance Welding]. Tekhnichna Elektrodynamika – Technical Electrodynamics, 2014, no.5, pp. 89-91. (Ukr.)

Pismenny A.A. Improvement of Power Efficiency of Machines for Resistance Spot Welding by Longitudinal Compensation of Reactive Power. The Paton Welding Journal, 2014, no.1, pp.25-29.

Podnebennaya, S.K., Burlaka, V.V., Gulakov, S.V. On the problem of providing electromag-netic compatibility of power sources of resistance welding machines with electric mains. The Paton Welding Journal, 2016, no.12, pp.50-54. doi: 10.15407/tpwj2016.12.09.

Saleem J. Power Electronics for Resistance Spot Welding Equipment. Thesis work for the degree of Licentiate of Technology. Sundsvall, 2012. 42 p.

Wagner, M., Kolb, S. Efficiency improvements for high frequency resistance spot welding. Proceedings of 15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE), Lille, France, 2013, pp. 1-9. doi: 10.1109/EPE.2013.6634720.

##submission.downloads##

Як цитувати

Podnebennaya, S. K., Burlaka, V. V., Gulakov, S. V., & Skosyrev, V. G. (2018). Джерело живлення машини контактного зварювання з покращеною електромагнітною сумісністю. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (35), 162–168. https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125608