Дослідження варіативності систем організації міських пасажирських перевезень

Автор(и)

  • G. Yu. Burlakova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • T. G. Danilova ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125645

Ключові слова:

міський пасажирський транспорт, система пасажирських перевезень, транспортна мережа, єдиний диспетчерський (логістичний) центр

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано значення оптимальної системи організації міських пасажирських перевезень, досліджується можливість застосування двох варіантів існуючих систем організації перевезень пасажирським міським транспортом, проаналізована необхідність впровадження в роботу міського транспорту єдиного диспетчерського (логістичного) центру

Біографії авторів

G. Yu. Burlakova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

T. G. Danilova, ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», м. Київ

Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Посилання

Список використаних джерел:

Брагинский М.И. Транспортная логистика / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М. : Инфра-М, 2008. – 260 с.

Горев А.Э. Информационные технологии в управлении логистическими системами / А.Э. Горев. – СПб. : СПбГАСУ, 2008. – 193 с.

Каширин М.В. Сбалансированная система показателей в логистике / М.В. Каширин // Логинфо. – 2004. – № 5-6. – С. 56-59.

Красникова Д.А. Логистические принципы организации пассажирских перевозок с нестабильными характеристиками : автореф. дис. …канд. экон. наук : 08.00.05 / Д.А. Красникова; Сарат. гос. техн. ун-т. – Саратов, 2005. – 19 с.

Миротин Л.Б. Логистика: Общественный пассажирский транспорт / Л.Б. Миротин. – М. : Экзамен, 2007. – 224 с.

References:

Braginskii M.E., V.V. Vitrynskii. Transportnay logistika [Transport logistic]. Moscow, Infra-M Publ., 2008. 260 p. (Rus.)

Gorev A.E. Informatcionnye tehnologii v upravlenii logisticheskimi sistemami [Information technologies in a management by the logistic systems]. Saint Petersburg, SPbGASU Publ., 2008. 193 p. (Rus.)

Kashirin M.V. Sbalansirovannay sistema pokazatelei v logistike [The balanced system of indexes is in logistic]. Loginfo, 2004, no.15-16, pp. 56-59. (Rus.)

Krasnikova D.A. Logisticheskie printcipy organizatcii passazhirskih perevozok s nestabil׳nymi harakteristikami. Diss. kand. ekon. nauk [Logistic principles of organization of passenger transportations with unstable descriptions. Cand. econ. sci. diss.]. Saratov, 2005. 163 p. (Rus.)

Mirotin L.B. Logistika: Obshchestvennyi passazhirskii transport [Logistic: Public passenger transport]. Moscow, Ekzamen Publ., 2007. 224 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Burlakova, G. Y., & Danilova, T. G. (2018). Дослідження варіативності систем організації міських пасажирських перевезень. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (35), 252–256. https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125645