Аналіз методів оцінки ризиків безпеки праці в енергетичному господарстві металургійного підприємства

Автор(и)

  • V. S. Voloshin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • N. Yu. Yelistratova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. A. Burko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125647

Ключові слова:

виробничий травматизм, дослідження безпеки робіт, оцінка технологічного ризику, нещасний випадок, міжнародні стандарти

Анотація

Розглянуто сучасні методи оцінки умов праці та безпеки робіт на промисловому підприємстві при реалізації європейських нормативів в області охорони праці. Виділено основні підходи при ідентифікації небезпек на виробництві, оцінці технологічного ризику і травматизму на металургійному підприємстві м. Маріуполь. Проведено аналіз ефективності заходів по збільшенню безпеки праці в енергетичному господарстві підприємства

Біографії авторів

V. S. Voloshin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

N. Yu. Yelistratova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

V. A. Burko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников:

Про затвердження Методики визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04 грудня 2002 року № 637. – 2002. – 25 с.

ДСТУ EN 1050:2003. Безпека машин. Принципи оцінювання ризику. – Чинний від 2003-01-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2004. – 12 c. – (Національні стандарти України).

ДСТУ OHSAS 18001:2010. Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги. – Чинний від 2011-01-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2011. – 20 с. – (Національні стандарти України).

Муртонен М. Оценка рисков на рабочем месте – практическое пособие. Опыт Финляндии / М. Муртонен. – 2012. – 63 с.

References:

Nakaz Mіnіsterstva pratsі ta sotsіal'noї polіtiki Ukraїni № 637. Pro zatverdzhennia Metodiki viznachennia rizikіv ta їkh priiniatnikh rіvnіv dlia deklaruvannia bezpeki ob'єktіv pіdvishchenoї nebezpeki [The Order of the Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine № 637. On approval of the Methodology for determining the risks and their acceptable levels for declaring the safety of high-risk objects]. Kiev, 2002, 25 p. (Ukr.)

DSTU EN 1050:2003. Bezpeka mashin. Printsipi otsiniuvannia riziku [State standart EN 1050:2003. Safety of machines. Principles of risk assessment]. Kiev, Derzhspozhivstandart Ukraїni Publ., 2004. 12 p. (Ukr.)

DSTU OHSAS 18001:2010. Sistemi upravlіnnia gіgієnoiu ta bezpekoiu pratsі. Vimogi [State standart OHSAS 18001:2010. Hygiene and safety management systems. Requirements]. Kiev, Derzhspozhivstandart Ukraїni Publ., 2011. 20 p. (Ukr.)

Murtonen M. Otsenki riskov na rabochem meste: prakticheskoe posobie. Opyt Finliandii [Risk assessments in the workplace. Experience in Finland]. Kyev, 2012, 63 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Voloshin, V. S., Yelistratova, N. Y., & Burko, V. A. (2018). Аналіз методів оцінки ризиків безпеки праці в енергетичному господарстві металургійного підприємства. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (35), 257–263. https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125647