Керування морфологією графітової фази у промислових сірих чавунах з застосуванням термічної обробки

Автор(и)

  • I. F. Tkachenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. I. Miroshnichenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. G. Gavrylova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142515

Ключові слова:

сірі та високоміцні перлітові промислові чавуни, ізотермічна витримка при нагріванні, морфологія графітової фази, спротив ударному руйнуванню

Анотація

На підставі раніше отриманих теоретичних та експериментальних даних було досліджено вплив умов ізотермічних витримок при нагріванні на морфологію графітової фази (ГФ) сірих та високоміцних перлітових промислових чавунів. Встановлено два варіанти впливу температури ізотермічної витримки на морфологію ГФ: 1) часткове або повне розчинення існуючих пластин ГФ з утворенням «розірваних»: пластин разом з укрупненими сферичними частинками ГФ, мережі тонких прошарків ГФ по межах феритових зерен; 2) нарощування розмірів існуючих виділень ГФ вздовж всіх поверхонь пластин ГФ та на окремих локальних ділянках поверхонь графітових частинок сферичної морфології. Показано суттєве підвищення спротиву ударному руйнуванню всіх досліджених чавунів. Отримані результати пояснено одночасним розвитком процесів: розпаду цементиту перлітової матриці з подальшим виділенням нових дрібних кристалів ГФ у вигляді сферичних ізольованих частинок або на поверхнях існуючих кристалів ГФ, як на субстраті; коагуляції та сфероідізації існуючих пластин ГФ; утворення зародків феритових зерен на межах розподілу частинки ГФ/матриця

Біографії авторів

I. F. Tkachenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. I. Miroshnichenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

V. G. Gavrylova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Machine design [Electronic resourse] : [Web site]. – Electronic data. – Mode of access: www.machinedesign.com/metals/cast-iron. – Screen title.

Ткаченко І.Ф. Про особливості утворення аустеніту при нагріванні легованих сталей / І.Ф. Ткаченко, К.І. Ткаченко // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. Наук. Пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2002. – Вип. 12. – С. 25-27.

Completed Projects – Ductile Iron Society [Electronic resourse] : [Web site]. – Electronic data. – Mode of access: www.ductile.org/completed-projects. – Screen title.

Soiński M.S. Impact resistance of ferritic nodular cast iron / M.S. Soiński, M. Mitko, S. Tomczyński, Ł. Bronik // Archives of Foundry. – 2004. – № 11. – Рр. 190-195.

Scientific work. Some features of the heterogeneous diffusive nucleation and their use to form new type microstructures and eliminate chemical nonuniformities in bulk industrial product made of alloy structural steels / І.F.Тkachenko, К.І. Тkachenko, V.І. Мiroshnichenko. – Свідоцтво № 68323 від 25.10.2016.

Christian J.W. The theory of transformations in metals and alloys. Part 1. / J.W. Christian. – London : Pergamon Press, 1975. – 786 p.

References:

Machine design Available at: www.machinedesign.com/metals/cast-iron (accessed 30 October 2017).

Tkachenko I.F., Тkachenko К.І. Pro osoblivostі utvorennia austenіtu pri nagrіvannі legovanikh stalei [Some features of the austenite formation at alloy steel heating]. Vіsnik Priazovs'kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu – Reporter of the Priazovskyi State Technical University, 2002, iss. 12, pp. 25-27. (Ukr.)

Ductile Iron Society Available at: www.ductile.org/completed-projects (accessed 30 October 2017).

Soiński M.S., Mitko M., Tomczyński S., Bronik L. Impact resistance of ferritic nodular cast iron, Archives of Foundry, 2004, no. 11, pp. 190-195.

Tkachenko I.F., Тkachenko К.І., Мiroshnichenko V.І. Scientific work «Some features of the heterogeneous diffusive nucleation and their use to form new type microstructures and eliminate chemical nonuniformities in bulk industrial product made of alloy structural steels». Certificate about registration no. 68903, 2016.

Christian J.W. The theory of transformations in metals and alloys, рart 1. London, Pergamon Press Publ., 1975, 786 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Tkachenko, I. F., Miroshnichenko, V. I., & Gavrylova, V. G. (2018). Керування морфологією графітової фази у промислових сірих чавунах з застосуванням термічної обробки. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 61–66. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142515