Вплив комплексних модифікаторів на структуру сірих і вибілених чугунів

Автор(и)

  • G. I. Slynko Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142516

Ключові слова:

білий чавун, сірий чавун, хімічний склад, модифікування, структура, магній, рідкісноземельні метали, технологічні параметри

Анотація

Показано, що одним з перспективних напрямів підвищення якості та експлуатаційної стійкості прокатних валків за рахунок поліпшення структури і властивостей всіх зон масивних виливків, що використовуються для їх виробництва, є модифікування чавуну. Істотне поліпшення структури і властивостей білих чавунів забезпечується при модифікуванні їх рідкісноземельними металами, а сірих – рідкісноземельними металами і магнієм. Дана інформація про те, що рідкісноземельні метали і комплексні модифікатори на їх основі отримують все більш широке застосування при виробництві валків. Наголошено на необхідності в проведенні досліджень впливу комплексних модифікаторів на отримання формуючих інструментів зі стабільною структурою і включеннями кулястого графіту. Вивчено вплив комплексних модифікаторів на структуру і властивості чавунів. Викладено методику проведення досліджень. Досліджено вплив кількості уведеного комплексного модифікатора на структуру вибіленого (з 0,94-1,01% Si) і сірого
(з 1,58-1,66% Si) чавунів. Встановлено, що модифікування рідкісноземельними металами дозволяє в широких межах змінювати структуру, твердість і фізико-механічні властивості білих і половинчастих чавунів. Виконані металографічні дослідження показують, що оптимальною кількістю комплексного модифікатора з вмістом не менше 40,6% рідкісноземельних металів при обробці чавунів є 1,5-2,0%, що відповідає засвоюваності 0,25-0,30% рідкісноземельних металів. У сірому чавуні при литві в кокіль кількість цементиту знаходиться в межах 25,3-27,2%. У вибілених чавунах кількість цементиту зростає від 29,0 до 31,4%, а графіту відсутня. У структурі вибілених чавунів, відлитих в піщано-глинисті форми, частка цементиту знаходиться в межах від 27,7 до 30,0%. Встановлено, що використання Се і Lа при модифікуванні доевтектоїдного чавуну робочого шару при утриманні 0,064-0,105% рідкісноземельних металів сприяють формуванню графіту вермікулярної форми. При утриманні 0,122-0,315% рідкісноземельних металів формується компактний і вермікулярний графіт. Показано, що модифікування рідкісноземельними металами не забезпечує отримання графіту кулястої форми для сірого чавуну серцевини, як при модифікуванні магнієм

Біографія автора

G. I. Slynko, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Скобло Т.С. Прокатные валки из высокоуглеродистых сплавов / Т.С. Скобло, Н.М. Воронцов, С.И. Рудюк. – М. : Металлургия, 1994. – 336 с.

Таленберг А.Е. Новые методы сфероидизирующей обработки чугуна за рубежом / А.Е. Таленберг // Литейное производство. – 1984. – № 7. – С. 7-9.

Чугун / А.Д. Шерман [и др.]. – 1-е изд. – М. : Металлургия, 1991. – 576 с.

Производство и применение прокатных валков : справочник / Т.С. Скобло [и др.]. – Харьков : ЦД № 1, 2013. – 572 с.

Официальный сайт NPP Group [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные дан-ные. – Режим доступа: www.npp.ru.

Elkem [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: www.elkem.com.

Модифицирование чугуна для отливок [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электрон-ные данные. – Режим доступа: www.steeltimes.ru/books/blastfurnace/pigironotlivki/24/24.php.

ГОСТ 3443-87. Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры. – Введ. 1987-02-26. – М. : Госстандарт СССР, 1988. – 42 с.

References:

Skoblo T.S. Vorontsov N.M., Rudyuk S.I. Prokatnyye valki iz vysokouglerodistykh splavov [Roller rolls made of high-carbon alloys]. Moscow, Metallurgija Publ., 1994. 336 p. (Rus.)

Talenberg A.Ye. Novyye metody sferoidiziruyushchey obrabotki chuguna za rubezhom [New methods of spheroidizing treatment of cast iron abroad]. Liteynoye proizvodstvo – Foundry, Technologies and Equipment, 1984, no 7, pp. 7-9. (Rus.)

Sherman A.D. Chugun [Cast iron]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1991. 576 p. (Rus.)

Skoblo T.S., Sidashenko A.I., Aleksandrova N.M., Belkin E.L. Proizvodstvo i primeneniye prokatnykh valkov : spravochnik [Production and use of rolling rolls: a reference book]. Khar'kov, 2013. 572 p. (Rus.)

Ofitsial'nyy sayt NPP Group (Official site of the NPP Group) Available at: www.npp.ru. (ac-cessed 29 January 2018). (Rus.)

Elkem. Available at: www.elkem.com (accessed 25 January 2018).

Modifitsirovaniye chuguna dlya otlivok (Modification of cast iron for castings) Available at: www.steeltimes.ru/books/blastfurnace/pigironotlivki/24/24.php (accessed 31 January 2018). (Rus.)

GOST 3443-87. Otlivki iz chuguna s razlichnoy formoy grafita. Metody opredeleniya struktury [State Standard 3443-87. Cast iron castings with graphite of different form. Methods of structure determination]. Moscow, Standartinform Publ., 1988. 42 р. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Slynko, G. I. (2018). Вплив комплексних модифікаторів на структуру сірих і вибілених чугунів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 67–75. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142516