Вплив часу обробки зразка з надтвердої кераміки на якість поверхні та радіус округлення країв

Автор(и)

  • V. I. Burlakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • Ia. V. Mateiko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142543

Ключові слова:

вібраційна обробка, монокорунд, поверхня зразка, надтверда кераміка, радиус скруглення країв

Анотація

У статті показані дослідження впливу часу обробки вібраційним способом абразивною сумішшю, що складається з 15% алмазного зерна марки УДА і монокорунду, на якість поверхні зразка, виконаного з надтвердої кераміки, і на одержуваний радіус заокруглення кромки. Зразки досліджувалися з кубічного нітриду бору, який має виняткову твердість в гарячому стані, що дозволяє використовувати його при дуже високих швидкостях різання. Він також характеризується доброю міцністю і термостійкістю. Важливе місце в дослідженні процесу вібраційної обробки надтвердої кераміки займає дослідження якості обробленої поверхні, яке оцінювали величиною залишкової задирки, висотою мікро-нерівностей поверхні деталі. При вібраційній обробці підвищення продуктивності обробки не тягне погіршення шорсткості поверхні у зв'язку зі здійсненням процесу притирання, що досягалося шляхом підбору амплітуди вібрації. У процесі зняття стружки при алмазному шліфуванні кераміки беруть участь окремі алмазні зерна в сукупності зі зв'язкою кола. При вивченні характеру руйнування поверхні кераміки алмазним зерном встановили, що зерно на початку і в кінці подряпини залишає чіткий слід без явних відколів по краях сліду. Алмазне зерно, володіючи достатньою твердістю, відразу ж при контакті з матеріалом починає зрізати стружку. Середня ж частина подряпини на всьому протязі має по краях значні вириви. Поява відколів при досягненні певної глибини впровадження зерна пояснюється тим, що зі збільшенням глибини різання в роботу вступають все нові кромки алмазного зерна, в зв'язку з чим зростають сили мікрорізання в зоні його контакту з матеріалом зразка і спостерігаються, поряд з утворенням високодисперсною стружки, великі ділянки виривів. Виникаючі при шліфуванні сили обумовлюють стійкість алмазних кіл, якість обробки і дозволяють обирати раціональні технічні параметри. Необхідність cкруглення кромки можна обґрунтувати комплексом завдань, що стоять перед технологами. Це й чистота поверхні при обробці, й зменшення зносу ріжучої кромки. Величина радіусу заокруглення різальних крайок і швидкість його утворення є функціями часу обробки, розміру і типу абразивного зерна. Зазначені параметри підбирають емпірично в кожному конкретному випадку

Біографії авторів

V. I. Burlakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Ia. V. Mateiko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Синтез, спекание и свойства кубического нитрида бора / А.А. Шульженко [и др.]. – Киев : Наукова думка, 2003. – 254 с.

Бельский Е.И. Новые материалы в технике / Е.И. Бельский, А.М. Дмитрович, Е.Б. Ложечников. – Минск : Беларусь, 2001. – 272 с.

Алмаз Украины: Пятидесятилетие работы Института сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля (1961-2011) / под общ. ред. Н.В. Новикова. – К. : Азимут-Украина. – 2011. – 448 с.

Проволоцкий А.Е. Формирование развитых микрорельефов поверхностей / А.Е. Проволоцкий, С.П. Лапшин, С.Л. Негруб, В.М. Ласкин // Резание и инструмент в технологических системах. – 2004. – Вып. 66. – С. 153-162.

References:

Shul'zhenko A.A., Bozhko S.A., Sokolov A.N., Petrusha I.A., Bezhenar' N.P., Ignatusha A.I. Sintez, spekanie i svoystva kubicheskogo nitride bora [Synthesis, sintering and properties of cubic boron nitride]. Kiev, Naukova Dumka Publ., 2003. 254 p. (Rus.)

Belsky E.I., Dmitrovich A.M., Lozhechnikov E.B. Novye materily v tehnike [New materials in engineering]. Minsk, Belarus' Publ., 2001. 272 p. (Rus.)

Novikov N.V. Almaz Ukrainy: Piatidesiatiletie raboty Instituta sverkhtverdykh materialov im. V.N.Bakulia (1961-2011) [The Diamond of Ukraine: The fiftieth anniversary of the Institute of Superhard Materials named after. V.N. Bakul (1961-2011)]. Kiev, Azimut-Ukraine Publ., 2011. 448 p. (Rus.)

Provolotsky A.E., Lapshin S.P., Negrub S.L., Laskin V.M. Formirovanie razvityh mikrorelefov poverhnostey [Formation of developed microreliefs of surfaces]. Rezanie i instrument v tekhnologicheskikh sistemakh – Cutting and Tooling in Technological Systems, 2004, vol. 66, pp. 153-162. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Burlakov, V. I., & Mateiko, I. V. (2018). Вплив часу обробки зразка з надтвердої кераміки на якість поверхні та радіус округлення країв. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 165–171. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142543