Аналіз сучасних методів відновлення промислового обладнання

Автор(и)

  • A. O. Ischenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • D. L. Kakareka ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • D. O. Rassokhin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142545

Ключові слова:

відновлення, ремонт, технологія, композитний матеріал

Анотація

Металургійне обладнання, яке працює в умовах інтенсивних навантажень, виходить з ладу значно раніше, що вимагає рішень по його відновленню. Однією з найбільш поширених причин виходу з ладу обладнання є знос підшипників. При руйнуванні підшипника відбувається пошкодження опорної поверхні, в якій він встановлений, змінюються розміри посадкового місця, з'являється елліпсность за рахунок вироблення і зменшується площа контакту поверхні зовнішнього кільця підшипника з опорною поверхнею. Знос опорної поверхні під підшипником знижує надійність устаткування, що експлуатується, тому необхідно виконувати роботи з відновлення опорної поверхні під підшипником. У статті описані методи відновлення обладнання, наведені основні позитивні і негативні сторони різних методів відновлення обладнання, а також можливість застосування в металургійному виробництві. Робота спрямована на знаходження нових способів ремонту, які б задовольняли новим вимогам, що пред'являються до ремонтів в металургійній галузі, такі як: скорочення ремонтного часу, зниження витрат, можливість виключення використання високоточного обладнання. Оскільки металургійне обладнання є габаритним, його демонтаж і транспортування на ремонтні ділянки є проблематичними. В роботі запропоновані нові методи відновлення вузлів устаткування за допомогою композитного матеріалу. Даний метод дозволить скоротити час ремонту устаткування, виключити повний демонтаж опорних частин і їх механічну обробку. Наведені різні способи застосуванням полімерного матеріалу, що дозволяють використовувати якомога менше матеріальних ресурсів для кожного випадку відновлення опорної поверхні під підшипником. Наведені способи дозволять скоротити час ремонту устаткування до 24 годин

Біографії авторів

A. O. Ischenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

D. L. Kakareka, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

D. O. Rassokhin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Жуйков В.А. Эксплуатация и ремонт оборудования: учебное пособие / В.А. Жуйков. – Киров : Изд-во ВятГУ, 2008. – 127 с.

Цеков В.И. Ремонт деталей металлургического оборудования : справочник / В.И. Це-ков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1983. – 320 с.

Седуш В.Я. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин / В.Я. Седуш. – Киев : Вища школа, 1976. – 228 с.

Ищенко А.А. Технологические основы восстановления промышленного оборудования современными полимерными материалами / А.А. Ищенко. – Мариуполь : ПГТУ, 2007. – 247 с.

Композиционные материалы: справочник / В.В. Васильев [и др.]; под общ. ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. – М. : Машиностроение, 1990. – 512 с.

Плахтин В.Д. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин / В.Д. Плахтин. – М. : Металлургия, 1983. – 415 с.

Ищенко А.А. Ремонт деталей и узлов энергетического оборудования композитными материалами / А.А. Ищенко, Е.В. Дашко. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 202 с.

References:

Zhuykov. V.A. Ekspluatatsiya i remont oborudovaniya: uchebnoye posobiye [Operation and repair of the equipment: tutorial]. Kirov, VyatGU Publ., 2008. 127 p. (Rus.)

Tsekov. V.I. Remont detaley metallurgicheskogo oborudovaniya: Spravochnik [Repair of details of the metallurgical equipment: reference book]. Moscow, Metallurgija Publ., 1983. 320 p. (Rus.)

Sedush V.Ya. Nadezhnost', remont i montazh metallurgicheskikh mashin [Reliability, repair and installation of metallurgical cars]. Kiev, Vishcha shkola Publ., 1976. 228 p. (Rus.)

Ishchenko A.A. Tekhnologicheskiye osnovy vosstanovleniya promyshlennogo oborudovaniya sovremennymi polimernymi materialami [Technological bases of restoration of the industrial equipment modern polymeric materials]. Mariupol, PSTU Publ., 2007. 247 p. (Rus.)

Vasilyev V.V., Protasov V.D., Bolotin V.V. Kompozitsionnyye materialy: Spravochnik [Composite materials: reference book]. Moscow, Mechanical engineering Publ., 1990. 512 p. (Rus.)

Plakhtin V.D. Nadezhnost', remont i montazh metallurgicheskikh mashin [Reliability, repair and installation of metallurgical]. Moscow, Metallurgy Publ., 1983. 415 p. (Rus.)

Ishchenko A.A., Dashko E.V. Remont detaley i uzlov energeticheskogo oborudovaniya kompozitnymi materialami [Repair of details and knots of the power equipment composite materials]. Mariupol, PSTU Publ., 2016. 202 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ischenko, A. O., Kakareka, D. L., & Rassokhin, D. O. (2018). Аналіз сучасних методів відновлення промислового обладнання. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 181–186. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142545