Переробка відвальних металургійних шлаків

Автор(и)

  • V. P. Kravchenko ПП «Ера плюс», м. Маріуполь, Ukraine
  • E. V. Taranina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • U. A. Lazarevskaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160221

Ключові слова:

металургійні шлаки, просівання, подрібнення магнітно-гравітаційна сепарація, фракція, скрап, будівельний щебінь, в’яжучий матеріал

Анотація

Розроблено технологічні схеми переробки відвальних доменних шлаків і суміші металургійних шлаків – відходів різних виробництв (шлак доменного виробництва; шлак сталеплавильного виробництва; шлак, отриманий в результаті виробництва спеціальних сталей, зола теплоелектростанцій), що мають складний мінералогічний склад, для отримання ряду цінних матеріалів з суттєвим еколого-економічним ефектом. Згідно зі схемою переробки відвальних доменних шлаків, крім відділення магнітної фракції, передбачається отримання будівельного щебеню, в’яжучого матеріалу і мікрозаповнювачів для отримання високоміцних бетонів. Комплекс устаткування виконаний за блочно-модульним принципом, де однотипна несуча металева конструкція кожного блоку, пов’язаного в складі комплексу консольними стрічковими конвеєрами, дозволяє встановити блок на сплановану поверхню промислового майданчика без фундаменту, що сприяє в разі необхідності переміщенню комплекса протягом зміни з мінімальним використанням підйомно-транспортних коштів. До складу комплексу входять блоки первинного грохочення, дрібного грохочення і дроблення, пневматичної і магнітної сепарації. Параметри і режими роботи технологічного устаткування, що входить до складу комплексу, регулюються в широких межах і дозволяють забезпечити високу ефективність переробки при мінливих властивостях початкової сировини. У технологічній схемі комплексної переробки суміші відвальних металургійних шлаків передбачається, крім отримання будівельних матеріалів, комплекс технологічних заходів по розкриттю сировини шляхом його магнітно-гравітаційної сепарації, що дозволяє забезпечити вміст металу в одержуваному скраповому концентраті (магнітному і немагнітному) до 95%, а прогнозний витяг скрапу – не менше 90...92%.

Біографії авторів

V. P. Kravchenko, ПП «Ера плюс», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук

E. V. Taranina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

U. A. Lazarevskaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Завідувач лабораторіями

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Демин Б.Л. Техногенные образования из металлургических шлаков как объект комплексной переработки / Б.Л. Демин, Ю.В. Сорокин, А.И. Зимин // Сталь. – 2001. – № 11. – С. 99-102.

Панфилов М.И. Переработка шлаков и безотходная технология в металлургии / М.И. Панфилов. – М. : – Металлургия. – 1987. – 238 c.

Гамей А.И. Схемы переработки металлургических шлаков / А.И. Гамей, В.В. Наумкин, Н.В. Сухинова // Сталь. – 2007. – № 2. – С. 144-145.

Кравченко В.П. Гидравлическая активность доменных шлаков / В.П. Кравченко, В.А. Струтинский // Сталь. – 2007. – № 1. – C. 94-95.

Кравченко В.П. Обгрунтування параметрів струминного подрібнення при переробці і збагаченні доменних шлаків : автореф. дис. …канд. техн. наук: 05.15.08 / В.П. Кравченко; Держ. вищий навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». – Днепропетровск, 2013. – 20 с.

Пат. 18107 Україна, МПК В 03 С 1/00. Спосіб переробки відвальних металургійних шлаків / В.П. Кравченко, І.М. Фентісов, В.А. Струтинський, О.В. Черкасін. – № u200605806; заявл. 26.05.06; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10. – 4 с.

References:

Demin B.L., Sorokin Iu.V., Zimin A.I. Tekhnogennye obrazovaniia iz metallurgicheskikh shlakov kak ob’ekt kompleksnoi pererabotki [Technogenic formations from metallurgical slags as an object of complex processing]. Stal’ – Steel, 2001, no. 11, pp. 99-102. (Rus.)

Panfilov M.I. Pererabotka shlakov i bezotkhodnaia tekhnologiia v metallurgii [Slag processing and waste-free technology in metallurgy]. Moscow, Metallurgy Publ., 1987. 238 p. (Rus.)

Gamei A.I., Naumkin V.V., Sukhinova N.V. Skhemy pererabotki metallurgicheskikh shlakov [Metallurgical slag processing schemes]. Stal’ – Steel, 2007, no. 2, pp. 144-145. (Rus.)

Kravchenko V.P., Strutinsky V.A. Gidravlicheskaia aktivnost’ domennykh shlakov [Hydraulic activity blast furnace slag]. Stal’ – Steel, 2007, no. 1, pp. 94-95. (Rus.)

Kravchenko V.P. Obgruntuvannia parametrіv struminnogo podrіbnennia pri pererobtsі і zbagachennі domennikh shlakіv. Avtoref. diss. kand. techn. nauk [Substantiation of the parameters of jet milling in the processing and milling of blast furnace slag. Thesis of cand. tech. sci. diss.]. Dnepropetrovsk, 2013. 20 p. (Ukr.)

Kravchenko V.P., Fentosov I.M., Strutinsky V.A., Cherkasin A.V. Sposіb pererobki vіdval’nikh metalurgіinikh shlakіv [Method of processing dump metallurgical slag]. Patent UA, no. 18107, 2006. (Ukr.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Kravchenko, V. P., Taranina, E. V., & Lazarevskaya, U. A. (2018). Переробка відвальних металургійних шлаків. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (37), 15–21. https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160221

Номер

Розділ

Металургія чавуну