Підвищення стабільності горіння дуги при наплавленні стрічковим електродом

Автор(и)

  • S. V. Gulakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. V. Burlaka ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • A. I. Mironenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160254

Ключові слова:

джерело живлення, інвертор, перетворювач, наплавлення, стрічковий електрод, стабільність, зварювальна дуга

Анотація

Розглянуто питання стійкості і стабільності горіння дуги при наплавленні стрічковим електродом. Показано, що електрична дуга переміщається по торцю стрічки не поступально, а хаотично. При цьому процес наплавлення супроводжується періодичними короткими замиканнями стрічкового електрода на виріб. Експериментально встановлено, що для підвищення якості наплавленого металу необхідно забезпечити режим з мінімальними флуктуаціями струму дуги. Для вирішення цього завдання необхідно реалізувати можливість швидкого руйнування перемички, що утворюється при замиканні електрода на виріб, і забезпечити надійне повторне збудження електричної дуги. З цією метою запропоновані спосіб і система підвищення стабільності горіння дуги при дуговому наплавленні стрічковим електродом, що складається з інвертора з мікроконтролерним управлінням та узгоджувального високочастотного силового трансформатора, вторинна обмотка якого через конденсатор підключена паралельно зварювальній дузі. При виявленні замикання електрода на виріб (по зниженню напруги на дуговому проміжку) відбувається включення генератора на резонансній частоті контуру, утвореного конденсатором і індуктивністю вторинного ланцюга. На основний робочий струм накладається високочастотна компонента з амплітудою в одиниці кА, що призводить до швидкого нагріву і руйнування перемички. Руйнування фіксується системою управління за фактом підвищення напруги на дуговому проміжку. Після цього генератор відключається до наступного замикання

Біографії авторів

S. V. Gulakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. V. Burlaka, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

A. I. Mironenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Список використаних джерел (ГОСТ):

Кравцов Т.Г. Электродуговая наплавка электродной лентой / Т.Г. Кравцов. – М. : Машиностроение, 1978. – 168 с.

Гулаков С.В. Наплавка под флюсом ленточным электродом / С.В. Гулаков, В.Н. Мат-виенко, Б.И. Носовский. – Мариуполь : ПГТУ, 2006. – 136 с.

Размышляев А.Д. Автоматическая электродуговая наплавка ленточным электродом под флюсом / А.Д. Размышляев. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2013. – 180 с.

Eichhorn F. Grundlagen des Lichtbogen Auftragschweißen mit Bandelektrode unter Schutcgas / F. Eichhorn, G. Lohrmann // Schweissen und Schneiden. – 1969. – Vol. 21, № 8. – Рр. 311-315.

Gert H. Modernes Unterpulver-Auftragschweissen mit Bandelektroden / H. Gert // BBC Nachrichten. – 1969. – № 9. – Рр. 537-539.

Гулаков С.В. Вдосконалення технології наплавлення стрічковим електродом / С.В. Гулаков, В.В. Бурлака, А.І. Міроненко // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2017. – Вип. 34. – С. 94-97. – (Серія: Технічні науки).

Гулаков С.В. Применение источников питания с возрастающей внешней вольт-амперной характеристикой для широкослойной дуговой наплавки / С.В. Гулаков, В.Н. Матвиенко, Б.И. Носовский // Сварочное производство. – 1986. – № 5. – С. 14-15.

References:

Kravtsov T.G. Elektrodugovaia naplavka elektrodnoi lentoi [Electric arc surfacing with electrode tape]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1978. 168 p. (Rus.)

Gulakov S.V., Matvienko V.N., Nosovskii B.I. Naplavka pod fliusom lentochnym elektrodom [Surfacing with flux tape electrode]. Mariupol, SHEE «PSTU» Publ., 2006. 136 p. (Rus.)

Razmyshliaev A.D. Avtomaticheskaia elektrodugovaia naplavka lentochnym elektrodom pod fliusom [Automatic arc welding surfacing with a ribbon electrode]. Mariupol, SHEE «PSTU» Publ., 2013. 180 p. (Rus.)

Eichhorn F., Lohrmann G. Grundlagen des Lichtbogen Auftragschweißen mit Bandelektrode unter Schutcgas. Schweissen und Schneiden, vol. 21, no. 8, pp. 311-315. (Germ.)

Gert H. Modernes Unterpulver – Auftragschweissen mit Bandelektroden. BBC Nachrichten, 1969, no. 9, pp. 537-539. (Germ.)

Gulakov S.V., Burlaka V.V., Mironenko A.I. Vdoskonalennya tekhnolohiyi naplavlennya strichkoviym elektrodom [Improvement of electroplating technology by tape electrode]. Vіsnik Priazovs'kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical Sciences, 2017, vol. 34, pp. 94-97. (Ukr.)

Gulakov S.V., Matviyenko V.N., Nosovskiy B.I. Primeneniye istochnikov pitaniya s vozras-tayushchey vneshney vol't-ampernoy kharakteristikoy dlya shirokosloynoy dugovoy naplavki [Use of power supplies with increasing external current-voltage characteristic for wide-layer arc surfacing]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding production, 1986, vol. 5, pp. 14-15. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Gulakov, S. V., Burlaka, V. V., & Mironenko, A. I. (2018). Підвищення стабільності горіння дуги при наплавленні стрічковим електродом. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (37), 85–89. https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160254

Номер

Розділ

Зварювальне виробництво