Оцінювання якості змішування порошкоподібних компонентів порошкових електродних матеріалів

Автор(и)

  • О. G. Belik ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160259

Ключові слова:

порошковий електродний матеріал, сердечник, оболонка, змішування компонентів, змішувач, однорідність, ефективність

Анотація

Запропоновано методику оцінювання якості змішування порошкоподібних компонентів різної грануляції і технологічних властивостей при виробництві порошкових електродних матеріалів. Для отримання якісних порошкових електродних матеріалів, що забезпечують необхідний хімічний склад в наплавленому металі, необхідна ретельна підготовка суміші порошкоподібних компонентів, яка дозволить отримати рівномірний їх розподіл в профілі оболонки порошкового електроду. Підготовка суміші порошкоподібних компонентів характеризується ефективністю змішування. Дослідження щодо визначення якості змішування проводилися з використанням двоконусного змішувача при різній швидкості обертання змішувача та тривалості перемішування частинок карбідів вольфраму та частинок легуючих добавок, таких як порошки нікелю і марганцю. Після певної тривалості перемішування з певною швидкістю обертання змішувача отримана суміш висипалася з утворенням конусоподібної маси. Відбір проб з конусоподібної маси проводився з 6 точок з урахуванням можливої сегрегації і сепарації змішаних компонентів. Оцінку ефективності змішування проводили при швидкостях обертання 6÷42 об/хв з тривалістю перемішування 0,5÷10,5 годин. Найбільш високі показники ефективності змішування порошкоподібних компонентів досліджуваних складів досягаються при дотриманні оптимального поєднання швидкості обертання змішувача та тривалості процесу змішування, що дозволить забезпечити водоспадний характер переміщення суміші в змішувачі. Дотримання цих параметрів при проведенні технологічної операції змішування порошкоподібних компонентів дозволить підвищити якість вироблюваних порошкових електродних матеріалів із заданими зварювально-технологічними властивостями

Біографія автора

О. G. Belik, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Оценка качества смешивания сыпучих материалов с различным размером фракций / Р.И. Черкасов [и др.] // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2. – Режим доступа: http://science-education.ru/ru/article/view?id=22998.

Тигарев А.М. Регулирование качества смешивания компонентов полимерных компо-зитных строительных материалов в процессе их производства / А.М. Тигарев // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – Вип. 66. – С. 106-112.

Chigarev V.V. Flux-cored strips for surfacing / V.V. Chigarev, A.G. Belik // Welding International. – 2012. – Vol. 26. – Pp. 975-979.

Безбах Д.К. Некоторые особенности изготовления порошковой проволоки / Д.К. Безбах // Сварочное производство. – 1963. – № 8. – С. 29.

А. с. 586973 СССР, МКИ В 23 К 35/48. Порошковая лента / В.В. Чигарев, В.А. Муратов, П.Ф. Лаврик, Л.А. Суржикова. – № 2342458/25-27; заявл. 02.04.76; опубл. 05.01.78, Бюл. № 1.

А. c. 1123814 СССР, МКИ В 23 К 35/06. Порошковая проволока / И.К. Походня, В.Н. Шлепаков, В.Ф. Альтер, П.И. Рак. – № 3543831/25-27; заявл. 06.01.83; опубл. 15.11.1984, Бюл. № 42.

Справочник агломератчика / А.Г. Астахов [и др.]. – Киев : Техника, 1964. – 448 с.

Reference:

Cherkasov R.I., Adigamov K.A., Voronin V.V., Gapon N.V., Siziakin R.A. Otsenka kachestva smeshivaniia sypuchikh materialov s razlichnym razmerom fraktsii [Evaluation of the quality of mixing bulk materials with different size fractions]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia – Modern problems of science and education, 2015, № 2-2 Available at: www.science-education.ru/ru/article/view?id=22998 (accessed 15 July 2018). (Rus.)

Tigarev A.M. Regulirovanie kachestva smeshivaniia komponentov polimernykh kompozit -ykh stroitel’nykh materialov v protsesse ikh proizvodstva [Regulation of the quality of mixing the components of polymer composite building materials in the process of their production]. Vіsnik Odes’koї derzhavnoї akademії budіvnitstva ta arkhіtekturi – Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2017, vol. 66, pp. 106-112. (Rus.)

Chigarev V.V., Belik A.G. Flux-cored strips for surfacing. Welding International, vol. 26, 2012, pp. 975-979.

Bezbakh D.K. Nekotorye osobennosti izgotovleniia poroshkovoi provoloki [Some features of the manufacture of cored wire]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding production, 1963, № 8, p. 29. (Rus.)

Chigarev V.V., Muratov V.A., Lavrik P.F., Surzhikova L.A. Poroshkovaia lenta [Powder tape]. Certificate of authorship USSR, no. 586973, 1978. (Rus.)

Pokhodnia I.K., Shlepakov V.N., Al’ter V.F., Rak P.I. Poroshkovaia provoloka [Cored wire]. Certificate of authorship USSR, no. 1123814, 1984. (Rus.)

Astakhov A.G., Machkovskii A.I., Nikitin A.I., Fedorovskii N.V. Spravochnik aglomeratchika [Agglomeration Manual]. Kiev, Tekhnika Publ., 1964. 448 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Belik О. G. (2018). Оцінювання якості змішування порошкоподібних компонентів порошкових електродних матеріалів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (37), 90–96. https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160259

Номер

Розділ

Зварювальне виробництво